Упутство за доставу података: Преузмите табелу са наведеног линка, попуните табелу траженим подацима, сачувајте табелу и пошаљите електронском поштом на e-mail: jelena.grahovac@kzk.gov.rs или поштом на електронском медију (у Excel формату) на адресу: Комисија за заштиту конкуренције, Савска бр. 25/4, Београд.