Na osnovu člana 47. Zakona o zaštiti konkurencije („Službeni glasnik RS“, br. 51/09 i 95/13, u daljem tekstu: Zakon) i Odluke Saveta br. 1/0-05-175/2020-6 od 23.01.2020. godine, Komisija za zaštitu konkurencije sprovodi sektorsku analizu stanja konkurencije na tržištu trgovine na veliko mineralnim đubrivima u Republici Srbiji u periodu 2017-2019. godina.

U cilju sprovođenja analize, Komisija za zaštitu konkurencije pribavlja podatke o proizvodnji, prodaji, uvozu i izvozu mineralnih đubriva, kao i o kretanju cena mineralnih đubriva u posmatranom trogodišnjem periodu.

Za potrebe analize, neophodno je da popunite odgovarajuće tabele koje se nalaze na sledećem linku:

Uputstvo za dostavu podataka: Obrasce preuzeti, popuniti ih, sačuvati i poslati elektronskom poštom ili poštom na elektronskom mediju (u Excel formatu) na adrese navedene u Zahtevu za dostavu podataka.