Međunarodne aktivnosti « Komisija za zaštitu konkurencije
Početna strana » Međunarodne aktivnosti (Page 2)
Predstavnici Komisije u studijskoj poseti italijanskom telu za zaštitu konkurencije

Predstavnici Komisije za zaštitu konkurencije Republike Srbije boravili su u Rimu, u trodnevnoj studijskoj poseti italijanskom telu za zaštitu konkurencije (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato). Studijska poseta je organizovana u okviru programa podrške koju pruža „TAIEX“ – Biro za tehničku pomoć i razmenu informacija Generalnog direktorata za proširenje Evropske komisije.

Tokom studijske posete predstavljen je regulatorni okvir prava konkurencije Republike Italije, s posebnim osvrtom na: utvrđivanje povreda konkurencije u postupcima javnih nabavki; primenu instituta advocacy; primenu pravila o pokajničkom programu (leniency) i kažnjavanju učesnika na tržištu; praksu u postupcima uslovnog odobravanja koncentracija; primenu ekonomskih analiza i na primenu pravila o zaštiti konkurencije u posebnim sektorima (slobodne profesije, sport, pogrebne usluge, banke, osiguranje).

Cilj studijske posete je bio unapređenje znanja i veština iz najvažnijih oblasti prava konkurencije (restriktivni sporazumi, zloupotreba dominantnog položaja, ekonomske analize, kontrola koncentracija), upoznavanjem sa najboljom praksom i karakterističnim slučajevima Italijanskog tela za zaštitu konkurencije.

Međunarodna konferencija „Izgradnja institucionalnih kapaciteta nacionalnih tela za zaštitu konkurencije Jugoistočne Evrope“, drugi dan

ebrd cpcDrugi dan međunarodne konferencije „Institucionalna izgradnja nacionalnih tela za zaštitu konkurencije u Jugoistočnoj Evropi” koju je organizovala Komisija za zaštitu konkurencije u saradnji sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj, uz tehničku podršku Centra za liberalno-demokratske studije (CLDS) bio je posvećen ulozi ekonomije u sprovođenju politike zaštite konkurencije. Važnu ulogu u tome kao i u mnogim drugim pitanjima u vezi sprovođenja politike konkurencije igraju kvalitetne ekonomske analize.

Održana su četiri panela na kome su predstavljena iskustva i ekonomski alati u postupcima analize tržišta, utvrđivanja povrede konkurencije i kontroli koncentracija.

Zapažena izlaganja imali su dr Rasel Pitman (Russell Pitman) iz Ministarstva pravde SAD, koji je predstavio tri najčešće korišćena ekonomska instrumenta u analizi povreda konkurencije i Gregor Langas (Gregor Langus) iz Evropske komisije koji je govorio o tome zašto su ekonomske analize osnovne alatke za efikasnu politiku zaštitu konkurencije. Jelena Grahovac iz Sektora za ekonomske analize Komisije za zaštitu konkurencije Republike Srbije predstavila je iskustva zaposlenih nakon prvih ekonomskih i ekonometrijskih treninga. Rukovodilac Sektora za ekonomske analize dr Siniša Milošević imao je izlaganje na temu „Alanliza kretanja cena kao alat za definisanje relevantnog tržišta“, dok je Dajana Muženič-Abramovič iz slovenačke Agencije za zaštitu konkurencije govorila je o kvantitativnim ekonomskim testovima za definisanje relevantnog tržišta. Radu Paun (Radu Paun) iz Veća za konkurenciju Rumunije upoznao je učesnike konferencije sa ekonomskim instrumentima koje primenjuje ovo telo u kontekstu merenja konkurentskog pritiska u odabranim sektorima privrede. Gazmir Mani (Gazmir Mani) iz alabanskog tela predstavio je slučaj zloupotrebe dominatnog položaja na tržištu mobilne telefonije. Kim O’Salivan (Kim O’Sullivan) iz EBRD-a dala je viđenje uloge ekonomije u pravu i politici zaštite konkurencije u cilju poboljšanja investicionog ambijenta u regionu.

ebrd cpcTela za zaštitu konkurencije često koriste i instrumente za praćenje tržišta (sektorske analize, studije, izveštaje, istraživanja i sl.) sa ciljem otkrivanja eventualnih slabosti tržišta, odnosno postojanja uslova za povrede konkurencije.

Međunarodna konferencija „Izgradnja institucionalnih kapaciteta nacionalnih tela za zaštitu konkurencije Jugoistočne Evrope“

ebrd cpcKomisija za zaštitu konkurencije u saradnji sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj, uz tehničku podršku Centra za liberalno-demokratske studije (CLDS) organizovala je međunarodnu konferenciju „Institucionalna izgradnja nacionalnih tela za zaštitu konkurencije u Jugoistočnoj Evropi”.

Konferenciju su otvorili predsednik Komisije za zaštitu konkurencije dr Miloje Obradović, direktor EBRD –a za Srbiju Daniel Berg i Tanja Miščević, šef Pregovaračkog tima sa EU.

Predsednik Komisije za zaštitu konkurencije dr Miloje Obradović naglasio je, da posle godina recesije , nacionalna tela za zaštitu konkurencije nemaju pravo na grešku, da moraju obezbediti spontano delovanje pravila konkurencije i reagovati samo u meri i na način da se to delovanje što efikasnije omogući za dobrobit privrede i potrošača.

„Verujem da je jedini odgovor – upravo kroz izgradnju institucionalnih kapaciteta tela za zaštitu konkurencije kako bi ona na osnovu ekonomskih parametara, delovala što objektivnije. Potrebna su nam nova znanja, alati i instrumenti za praćenje tržišta i procenu ponašanja njegovih učesnika. Važne su nam što relevantnije sektorske analize, o čemu ćemo, na moje veliko zadovoljstvo, razgovarati tokom sutrašnjeg dana.“

ebrd cpcPredsednik Obradović je rekao da veruje da postoji značajan prostor za unapređenje institucionalnih kapaciteta nacionalnih tela regiona.

“Razmena iskustava koja doprinose ujednačavanju prakse, a koja predstavlja neophodnost u vremenu povezanih tržišta i globalizacije, prezentacija novih alatki, procedura, kao i zakonskih rešenja biće, nesporno, onaj, neophodan korak dalje u borbi protiv sve suptilnijih pokušaja povreda konkurencije, čiji smo svi, gotovo svakodnevno, svedoci.”

Direktor EBRD za Srbiju Daniel Berg izrazio je podršku radu i funkciji nacionalnih tela za zaštitu konkurencije i istakao da je važno što u Srbiji postoji Komisija koja je sposobna da odgovori na izazove stvaranja ravnopravnih uslova za sve učesnike na tržištu. Ovakvi skupovi su, kako je rekao Berg, u tom smislu od suštinskog značaja, jer omogućavaju razmenu iskustava koja će unaprediti funkcionisanje svih tela u regionu SE Evrope.

„Ako je tržište regulisano, to je uslov za veći privredni rast i blagostanje stanovništva. Ako je veliki udeo sivog tržišta, veći su izgledi za rast kriminaliteta“ zaključio je Berg i dodao da EBRD i druge međunarodne institucije svesrdno pomažu unapređenje zakonske regulative kako bi se poboljšala investiciona klima.

U tom smislu, Srbija je, po mišljenju Berga, izuzetno uspešna, jer je usvajanje seta ekonomskih zakona omogućeno poboljšanje uslova za konkurentnost.

Šef pregovaračkog tima Srbije sa EU Tanja Miščević istakla je da Srbija neće imati većih problema u pregovorima u poglavlju 8, a koji se tiču konkurencije.

„Kada je u pitanju samo pitanje zaštite konkurencije pozicija Srbije je, zahvaljujući kvalitetnom radu Komisije, neće imati nikakvih problema. Međutim, u okviru ovog poglavlja razmatra se i status državne pomoći. Tu će stvari biti mnogo složenije“, zaključila je Miščević.

Ona je konstatovala da je Komisija za zaštitu konkurencije Srbije dobar primer funkcionisanja nezavisnog tela, iako su ta tela, uglavnom, bila nepoznanica za zemlje u tranziciji.

Na konferenciji su učestvovali ugledni panelisti dr Rasel Pitman (Russell Pittman) iz Ministarstva pravde SAD, Lorenco Kjari (Lorenzo Ciari) iz Evropske banke za obnovu i razvoj, Gregor Langas (Gregor Langus) iz Evropske komisija i još mnogi svetski i domaći stručnjaci iz ove oblasti, predstavnici advokature kao i poslovne i akademske zajednice u Srbiji.

Medijski prijatelji konferencije su televizija N1, agencija Fonet i magazini Nedeljnik i Nova ekonomija.

Komisiju posetio potpredsednik Komisije za zaštitu konkurencije Grčke

cpc rs cpcgrPredsednik Komisije za zaštitu konkurencije dr Miloje Obradović i članovi Saveta Komisije primili su danas Dimitri Loukas (Dimitri Loukas), potpredsednika Komisije za zaštitu konkurencije Grčke.

Teme razgovora su bile razmena iskustava na polju zakonodavnog okvira i sprovođenja politike zaštite konkurencije, ali i unapređenje dalje saradnje ove dve institucije.

Dogovoreni su i dalji koraci u toj saradnji, a što bi omogućilo da politika zaštite konkurencije u ovom delu Evrope bude još efikasnija. Aktivnosti koje slede omogućiće, neminovno, i da srpsko nacionalno telo za zaštitu konkurencije bude još bliže evropskim standardima na polju prava i politike zaštite konkurencije, koji predstavljaju bitan segment pregovaračkog procesa za pristupanje u punopravno članstvo u Evropskoj uniji.

Seminar Regionalnog centra za konkurenciju – OECD-a u Budimpešti

marina-joksimovic-kzkPredstavnici Komisije za zaštitu konkurencije učestvovali su na seminaru „Osnovni koncepti i procedure iz domena prava konkurencije za zaposlene u telima za zaštitu konkurencije“, koji je održan od 08. do 11. marta 2016. godine u Budimpešti, u organizaciji Regionalnog centra za konkurenciju – OECD-a i mađarskog tela za zaštitu konkurencije.

Na seminaru su razmatrane razne teme iz oblasti zaštite konkurencije, kao što su definisanje relevantnog tržišta, upotreba i čuvanje poverljivih podataka u postupku ispitivanja povreda konkurencije, zloupotreba dominantnog položaja, koncentracije i dr. Poseban akcenat seminara stavljen je na praktične vežbe i diskusije, sa primerima iz prakse i osvrtom na rešenja iz nacionalnih zakonodavstava. Pored navedenog, za većinu razmatranih tema, dat je i kratak pregled slučajeva Evropskog suda pravde, koji su ostavili pečat na primenu prava konkurencije i postupanje Evropske Komisije u ovoj oblasti.

Predstavnici Komisije učestvovali na seminaru „Pitanja konkurencije na tržištima informacionih komunikacija i tehnologije“ u Budimpešti

Predstavnici Komisije za zaštitu konkurencije učestvovali su na seminaru „Pitanja konkurencije na tržištima informacionih komunikacija i tehnologije“ orgnizovanog od 08. do 10. decembra 2015. godine u Budimpešti u organizaciji Regionalnog centra za konkurenciju – OECD-a i mađarskog tela za zaštitu konkurencije.

Na seminaru su razmatrana pitanja iz oblasti zaštite konkurencije u sektoru informacionih tehnologija, sa posebnim naglaskom na tržište telekomunikacija. U okviru seminara detaljnije je razrađeno pitanje koncentracija, kako horizontalnih, tako i vertikalnih, i to naročito u oblasti mobilne telefonije, uz predstavljanje skorijih slučajeva iz evropske i američke prakse koji su sadržali uslove pod kojima su pojedine koncentracije odobravane. U okviru seminara razmatralo se i pitanje dominacije i najčešćih oblika zloupotrebe dominantnog položaja u sektoru elektronskih komunikacija.

Delegacija Komisije učestvovala na VII „Sofijskom forumu o konkurenciji“

SophiaForum_300x104Delegacija Komisije za zaštitu konkurencije, koju su činili sekretar Komisije Dragan Penezić i rukovodilac Sektora za utvrđivanje povreda konkurencije Čedomir Radojčić, učestvovala je na VII „Sofijskom forumu o konkurenciji“ 12. novembra 2015. u Sofiji.

Glavna tema Foruma je bila „Određivanje kazni u slučajevima povrede konkurencije i primena politike oslobađanja ili umanjenja kazni (Leniency program)“. Učesnici skupa su imali priliku da diskutuju i analiziraju o ovim pitanjima sa zvačnicima Konferencije UN za trgovinu i razvoj (UNCTAD), Generalnog direktorata za konkurenciju Evropske komisije, Evropskog suda i predstavnicima nacionalnih tela za zaštitu konkurencije Japana, Litvanije, Turske, Austrije i Italije, kao i sa predstavnicima pravne i akademske zajednice. Gosti na forumu su bili i predstavnici organa za zaštitu konkurencije Rumunije, Slovenije, Rusije, Ukrajine, Gruzije i regiona zapadnog Balkana.

Učesnici Foruma su, na osnovu hipotetičke studije slučaja, razmatrali razlike među pojedinim jurisdikcijama u primeni sankcija na učesnike na tržištu, kao i u odnosu na politiku oslobađanja od kazni, koje se primenjuju u praksi.

Ovaj događaj se održava treću godinu za redom, kao zajednička inicijativa UNCTAD -a i bugarske Komisije za zaštitu konkurencije, a ima za cilj da pomogne telima za zaštitu konkurencije iz našeg regiona u sprovođenju svojih nadležnosti u zaštiti konkurencije, kao i da obezbedi platformu za tehničku pomoć, razmenu iskustava i konsultacije u oblasti politike konkurencije i njenog sprovođenja. Forum nastoji da podstakne saradnju i razvoj regionalnih odnosa, čime se obezbeđuje jedinstvena primena pravila konkurencije.

Predsednik Komisije za zaštitu konkurencije dr Miloje Obradović prisustvovao je jubilarnoj sednici Federalne antimonopolske službe Ruske Federacije povodom 25 godina od njenog osnivanja

miloje-obradovic-moskva

Predsednik Komisije za zaštitu konkurencije dr Miloje Obradović i član Saveta, Mirjana Mišković Vukašonivić, prisustvovali su 23. septembra, na  poziv Federalne antimonopolske službe Ruske Federacije,  jubilarnoj sednici povodom 25 godina od njenog osnivanja i „Nedelji konkurencije“ u Moskvi. Tim povodom predsednik Komisije je imao zapaženo izlaganje na svečanom delu sednice, kome je prisustvovao i predsednik Ruske Federacije Vladimir Putin.

Predsednik Komisije dr Miloje Obradović  u svom obraćanju je istakao da je politika konkurencije odavno prevazišla nacionalne okvire i da ona ne zavisi samo od domaćih pravila rada, već se usklađuje redovno sa opštim pravilima zaštite konkurencije koja važe u svetu. Zato je saradnja sa telom za zaštitu konkurencije Ruske Federacije, koja  je po njegovim rečima, podignuta na najviši nivo poslednjih par godina, otvorila  još jedno značajno poglavlje razvoja srpske Komisije za zaštitu konkurencije. Brža razmena informacija, uporedna praksa, kao i mogućnosti razmene iskustava kroz zajedničke skupove, od velike su koristi stručnoj službi Komisije.

fas-moskvaKomisija za zaštitu konkurencije Republike Srbije i Federalna antimonopolska  služba Ruske Federacije potpisale su Sporazum o saradnji 2012. godine,  nakon čega je usledio niz zajedničkih aktivnosti koje su značajno uticale na unapređenje rada Komisije. Na osnovu Sporazuma organizovani su seminari i obuka u trening centru FAS-a u Kazanju, gde  su učestvovali mnogi zaposleni iz stručne službe Komisije, kao i studijska poseta i boravak ruskih kolega prethodne godine u Srbiji.

Potpisan sporazum o saradnji Ruske Federalne Antimonopolske Službe i Komisije za zaštitu konkurencije Republike Srbije

 

Sporazum o saradnji Ruske Federalne Antimonopolske Službe (FAS Rusija) i Komisije za zaštitu konkurencije Republike Srbije (KZK), potpisan je u sredu 5. decembra 2012. u Privrednoj komori Srbije, uz prisustvo visokih zvanica iz obe države.

 

Sporazum su potpisali Igor Artemijev, predsednik FAS Rusija i Vesna Janković, Predsednica KZK.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O značaju potpisivanja ovog sporazuma za obe države govori i činjenica da su mu prisustvovali i Ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Vasiljevič Čepurin, trgovinski predstavnik ruske federacije A. N. Hripunov, predstavnik Trgovinsko industrijske komore Rusije u Srbiji V. A. Grišin, predsednik Privredne komore Srbije Miloš Bugarin, visoki predstavnici najveće ruske banke Sberbank, kao i predstavnici brojnih domaćih institucija poput generalnog sekretarijata Predsednika Republike Srbije, ministarstva spoljnih poslova, ministarstva finansija, ministarstva spoljne, unutrašnje trgovine i telekomunikacija, Narodne banke Srbije.

 

U okviru potpisivanja ovog značajnog sporazuma održana je i prezentacija na temu rada FAS Rusija i njihove uloge u kontroli stranih ulaganja i javnih nabavki. Skupu su prisustvovali i predstavnici velikih ruskih i srpskih kompanija, koji su iskoristili ovu priliku da se upoznaju sa najznačajnijim trendovima u oblasti prava i politike konkurencije u Ruskoj Federaciji i Republici Srbiji.

 

Održana Međunarodna konferencija o pravu i politici zaštite konkurencije

 

U Beogradu je 11. i 12. oktobra održana Međunarodna konferencija na kojoj je predstavljena ekspertska analiza prava i politike zaštite konkurencije u Srbiji i njeni rezultati (Peer review Izveštaj). Analiza je nastala kao rezultat saradnje Komisije za zaštitu konkurencije sa ekspertskim timom Konferencije UN za trgovinu i razvoj – UNCTAD.

 

U Izveštaju je konstatovan napredak koji je postignut u oblasti zaštite konkurencije od početka njenog uvođenja do danas, kako u pogledu primene pravila konkurencije, tako i u pogledu jačanja administrativnog i institucionalnog kapaciteta Komisije za zaštitu konkurencije.

 

Ocenjeno je da je Srbija postigla uspeh na uvođenju modernog sistema zaštite konkurencije, kroz uspostavljanje nezavisne institucije i usvajanja i primene relevantnog zakonodavnog okvira.


Izveštaj sadrži i niz preporuka, komentara i sugestija u cilju daljeg unapređenja zakonodavnog okvira, jačanja kapaciteta i efikasne primene Zakona i podzakonskih akata.

 

Konferenciji je prisustvovao i Petko Draganov, zamenik Generalnog Sekretara UNCTAD-a,  Hassan Qaqaya, direktor Sektora za konkurenciju i zaštitu potrošača UNCTAD-a,  Prof. William Kovacic, George Washington University, Prof. Vincent Martenet, predsednik Komisije za zaštitu konkurencije Švajcarske, predstavnici Evropske Komisije (DG COMP), tela za zaštitu konkurencije iz Švedske, Mađarske, Češke, Ruske Federacije, Rumunije, Bugarske, zemalja regiona, kao i veliki broj stručnjaka iz oblasti zaštite konkurencije, iz zemlje i inostranstva.

 

U okviru Konferencije održano je više predavanja na temu saradnje državnih organa u zajedničkoj borbi protiv povreda konkurencije, kao i Okrugli sto o značaju širenja svesti o zaštiti konkurencije i sticanju i prenošenju znanja u novoosnovanim telima za zaštitu konkurencije.