Sektorske analize « Komisija za zaštitu konkurencije
Početna strana » Sektorske analize (Page 2)
Sektorska analiza tržišta trgovine na malo derivatima nafte za 2018. godinu

kzkKomisija za zaštitu konkurencije je na osnovu člana 47. Zakona o zaštiti konkurencije sprovela devetu sektorsku analizu tržišta trgovine na malo derivatima nafte. Predmet sektorske analize je utvrđivanje odnosa između glavnih konkurenata na tržištu trgovine na malo derivatima nafte u 2018. godini i procena njihovog tržišnog učešća i relativne tržišne snage.

Analiza je zasnovana na reprezentativnom uzorku od 19 privrednih subjekata koji posluju u domenu maloprodaje derivata nafte i čije benzinske stanice predstavljaju 58% od ukupnog broja benzinskih stanica u Srbiji.

Sastavni deo izveštaja čine izvedeni zaključci na osnovu kojih se, između ostalog, mogu sagledati tendencije kako na tržištu proizvodnje i prerade nafte, tako i na tržištu trgovine na malo naftnim derivatima i struktura i trend kretanja maloprodajnih cena izabranih naftnih derivata.

Komisija je ocenila stepen ispunjenosti preporuka datih u prethodnim izveštajima i iznova ukazala na značaj formiranja precizne statističke evidencije o nafti i naftnim derivatima i važnost saradnje sa drugim nadležnim institucijama u cilju kreiranja pravnog i poslovnog ambijenta koji će unaprediti slobodnu konkurenciju na tržištu.

Komisija se zahvaljuje svim učesnicima na tržištu koji su tokom sektorske analize uredno dostavili tražene podatke i istovremeno poziva učesnike i ostalu stručnu javnost da upute svoje komentare na izveštaj, na e-mail: office.kzk@kzk.gov.rs sa napomenom: Komentar na sektorsku analizu tržišta nafte i derivata nafte.

Završen Izveštaj o sektorskoj analizi tržišta trgovine na malo

kzkKomisija za zaštitu konkurencije je završila sektorsku analizu tržišta trgovine na malo u nespecijalizovanim prodavnicama pretežno hranom, pićem i duvanom za vremenski period od tri godine (2014 -2016. godina). Predmet analize bilo je utvrđivanje odnosa između konkurenata na tržištu u smislu procene njihovog tržišnog učešća i relativne snage, ali i analiza odnosa između dobavljača i trgovinskih lanaca, efekata koji ti odnosi mogu imati na stanje konkurencije na tržištu kao i analiza uloge i značaja privatnih robnih marki.

Integralni rezultati analize i zaključci koji su na osnovu njih izvedeni u Izveštaju, mogu predstaljati dobru polaznu osnovu za naredna istraživanja ne samo Komisije za za zaštitu konkurencije, već i drugih nadležnih organa Republike Srbije kao i samih učesnika na tržištu.

Sastavni deo izveštaja čine i date preporuke u kojima je Komisija ukazala na potrebu formiranja javnog registra trgovinskih preduzeća što bi u narednom periodu znatno olakšalo praćenje ovog segmenta trgovine, ali i na značaj saradanje sa drugim državnim organima u smislu dostavljanja na mišljenje svih relevenatnih zakonskih i podzakonskih propisa.

Imajući u vidu izuzetan značaj ovog segmenta trgovine, Komisija će počev od 01.03.2019. godine početi sa sprovođenjem analize stanja konkurencije na ovom tržištu za 2017. i 2018. godinu.

Komisija se zahvaljuje svim učesnicima na tržištu koji su tokom sektorske analize uredno dostavili tražene podatke i istovremeno poziva učesnike i ostalu stručnu javnost da upute svoje komentare na izveštaj, kao i predloge i sugestije za nastavak analize, do 28. februara 2019. godine, na e-mail: office.kzk@kzk.gov.rs sa napomenom: Komentar na sektorsku analizu tržišta maloprodaje.

Sektorska analiza tržišta trgovine na malo derivatima nafte za 2017. godinu

FICKomisija za zaštitu konkurencije je sprovela sektorsku analizu tržišta trgovine na malo derivatima nafte u 2017. godini u Republici Srbiji. Predmet analize bilo je utvrđivanje odnosa između glavnih konkurenata na definisanim tržišnim segmentima sa ciljem da se izvrši komparativna analiza kretanja pojedinih kategorija i identifikuju potencijalne tržišne slabosti.

Sastavni deo izveštaja čine izvedeni zaključci na osnovu kojih se, između ostalog, mogu sagledati tendencije kako na tržištu proizvodnje i prerade nafte, tako i na tržištu trgovine na malo naftnim derivatima i struktura i trend kretanja maloprodajnih cena izabranih naftnih derivata.

Komisija je ocenila stepen ispunjenosti preporuka datih u prethodnim izveštajima i iznova ukazala na značaj formiranja precizne statističke evidencije o nafti i naftnim derivatima i važnost saradnje sa drugim nadležnim institucijama u cilju kreiranja pravnog i poslovnog ambijenta koji će unaprediti slobodnu konkurenciju na tržištu.

Imajući u vidu značaj sektora nafte za energetsku delatnost i celokupni industrijski razvoj, Komisija će počev od 01. marta 2019. godine započeti sa sprovođenjem analize stanja konkurencije na ovom tržištu za 2018. godinu.

Komisija se zahvaljuje svim učesnicima na tržištu koji su tokom sektorske analize uredno dostavili tražene podatke i istovremeno poziva učesnike i ostalu stručnu javnost da upute svoje komentare na izveštaj, kao i predloge i sugestije za nastavak analize, do 28. februara 2019. godine, na e-mail: office.kzk@kzk.gov.rs sa napomenom: Komentar na sektorsku analizu tržišta nafte i derivata nafte.

Okončana sektorska analiza tržišta opreme za bebe

FICKomisija za zaštitu konkurencije je sprovela sektorsku analizu tržišta trgovine na veliko i trgovine na malo opremom za bebe. Komisija je uočila potrebu da analizira uslove konkurencije na ovom tržištu imajući u vidu da nije imala prethodna saznanja o njegovoj strukturi, kao i da je ovaj sektor vrlo česta tema u sredstvima javnog informisanja.

Za potrebe analize identifikovano je osam kategorija proizvoda u okviru šireg tržišta bebi opreme, među kojima su i proizvodi prilikom čije kupovine je država vršila refundaciju PDV-a, i to: mleko za odojčad, pelene za bebe, kolica, kreveci, autosedišta, stolice za hranjenje, odeća i obuća (uzrasta do tri godine).

Osnovni cilj analize bio je da se proceni veličina i obuhvat definisanih tržišta i identifikuju najznačajniji tržišni učesnici. Analiza je takođe imala za cilj da se kroz komparativnu analizu pokazatelja o ostvarenom prometu uoče određene tendencije i trendovi i izvedu konkretni zaključci o mehanizmima fukcionisanja tog tržišta.

Komisija se zahvaljuje svim učesnicima na tržištu koji su tokom sektorske analize uredno dostavili tražene podatke i istovremeno poziva učesnike i ostalu stručnu javnost da upute svoje komentare na izveštaj, na e-mail: office.kzk@kzk.gov.rs sa napomenom: Komentar na analizu tržišta bebi opreme, zaključno sa 31. januarom 2019. godine.

Imajući u vidu značaj predmetnog sektora, u uslovima slobodnog pristupa tržištima i slobodnog formiranja cena, ali i postojeće strukture tržišta, Komisija će i u narednom periodu pratiti sa posebnom pažnjom ponašanje učesnika na predmetnom tržištu i analizirati okolnosti koje mogu ukazati na povrede Zakona o zaštiti konkurencije.

Komisija sprovela analizu uslova konkurencije na tržištu proizvodnje i prodaje cementa

kzkKomisija za zaštitu konkurencije je sprovela analizu uslova konkurencije na tržištu proizvodnje i prodaje cementa na teritoriji Republike Srbije za period od 2014. do 2017. godine. Za potrebe analize kao relevantno tržište proizvoda identifikovano je tržište sivog (portland) cementa. Osnivni cilj analize je bio da se sagleda struktura i dinamika konkurencije na predmetnom tržištu.

U okviru tržišta sivog (portland) cementa, posebno su analizirani segmenti proizvodnje, uvoza, izvoza i veleprodaje.

U analizi su korišćeni podaci Ministarstva finansija – Uprave carina o uvozu i izvozu cementa, javno dostupni podaci Republičkog zavoda za statistiku o proizvodnji i realizaciji sivog cementa, kao i podaci učesnika na tržištu, proizvođača i uvoznika cementa i to: CRH (Srbija) d.o.o. iz Popovca, Lafarge beočinska fabrika cementa d.o.o. iz Beočina, „TITAN“ d.o.o. iz Kosjerića, CEMEX SRB DOO iz Niša i NEXE BETON DOO NOVI SAD iz Veternika.

Komisija se zahvaljuje svim učesnicima na tržištu koji su tokom analize uslova konkurencije uredno dostavili tražene podatke i istovremeno poziva učesnike i ostalu stručnu javnost da upute svoje komentare na izveštaj, na e-mail: office.kzk@kzk.gov.rs sa napomenom: Komentar na analizu tržišta cementa.

Imajući u vidu značaj cementne industrije za razvoj građevinarstva i sveukupan industrijski razvoj, kao i zaključke ove analize, Komisija će i ubuduće sa posebnom pažnjom pratiti ponašanje učesnika na tom tržištu i okolnosti koje bi mogle da ukažu na povrede Zakona o zaštiti konkurencije.

Komisija predstavila prvu fazu sektorske analize tržišta maloprodaje u Srbiji

kzk-ekofKomisija za zaštitu konkurencije Republike Srbije i Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED) organizovali su danas konferenciju na kojoj su predstavljeni rezultati prve faze sektorske analize tržišta maloprodaje hrane, pića i duvanskih proizvoda u Republici Srbiji, koju je izradila Komisija za zaštitu konkurencije.

Uvodna izlaganja na konferenciji održanoj u Skupštini grada Beograda imali su predsednik Komisije za zaštitu konkurencije dr Miloje Obradović, državna sekretarka u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija Vesna Kovač i Vladimir Čupić, predsednik Saveza za hranu i poljoprivredu NALED-a, direktor predstavništva Atlantik grupe.

Analizu je predstavila Aleksandra Ravić iz Sektora za ekonomske analize Komisije za zaštitu konkurencije.

kzk-ekofNakon predstavljanja rezultata analize održana je i panel sesija, na kojoj je razgovarano o perspektivama tržišta maloprodaje u Srbiji, a na kojoj su učestvovali dr Siniša Milošević, rukovodilac Sektora za ekonomske analize u Komisiji za zaštitu konkurencije, Bojana Amanović iz Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, dr Goran Petković, redovni profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu i Goran Kovačević, Savez za fer konkurenciju NALED-a i vlasnik kompanije Gomeks.

Galerija slika sa prezentacije:

Okončana analiza uslova konkurencije na tržištu spoljnih pneumatika

kzk-ekofKomisija za zaštitu konkurencije sprovela je analizu uslova konkurencije na tržištu spoljnih pneumatika na teritoriji Republike Srbije u periodu 2014-2016. godine.

Istraživanje je sprovedeno u cilju kvalitetnijeg i sveobuhvatnijeg pristupa radu na predmetima koji se tiču ovog sektora. S tim u vezi, osnovni cilj analize bilo je utvrđivanje strukture tržišta, obuhvata tržišta, odnosa između konkurenata i njihova tržišna učešća.

Izrada ove analize je, inače, u skladu sa odredbom člana 21. stav 1. tačka 6) Zakona o zaštiti konkurencije, kojom je propisana nadležnost Komisije da prati i analizira uslove konkurencije na pojedinačnim tržištima i u pojedinačnim sektorima.

U analizi su izdvojena i pojedinačno analizirana sledeća relevantna tržišta:

• tržište spoljnih pneumatika za putnička vozila,
• tržište spoljnih pneumatika za autobuse i kamione,
• tržište spoljnih pneumatika za motocikle i bicikle,
• tržište spoljnih pneumatika za poljoprivredna vozila i mašine,
• tržište spoljnih pneumatika za građevinska i industrijska vozila i mašine.

Analizirani su i proizvodnja i uvoz kao segment ponude, kao i izvoz i prodaja na domaćem tržištu, kao segment tražnje za predmetnim pneumaticima.

Osnovni izvori podataka i informacija za izradu ove analize su podaci Uprave carina Ministarstva finansija, podaci dostavljeni od učesnika na tržištu, kao i javno dostupni podaci, uključujući podatke dostupne na internetu i postojeća pravna regulativa. Komisija je uputila zahteve za dostavu informaciju proizvođačima spoljnih pneumatika u Srbiji i to: Preduzeću za proizvodnju guma Tigar tyers doo Pirot, društvima Trayal korporacija ad Kruševac i Cooper tire & rubber company Serbia doo Kruševac, kao i najvećim distributerima i prodavcima pneumatskih guma.

Završena sektorska analiza tržišta trgovine na malo derivatima nafte za 2016. godinu

kzk-ekofKomisija za zaštitu konkurencije je sprovela sektorsku analizu tržišta trgovine na malo derivatima nafte u 2016. godini u Republici Srbiji. Predmet analize bilo je utvrđivanje odnosa između glavnih konkurenata na definisanim tržišnim segmentima sa ciljem da se izvrši komparativna analiza kretanja pojedinih kategorija i identifikuju potencijalne tržišne slabosti.

Sastavni deo izveštaja čine izvedeni zaključci na osnovu kojih se, između ostalog, mogu sagledati tendencije kako na tržištu proizvodnje i prerade nafte, tako i na tržištu trgovine na malo naftnim derivatima i struktura i trend kretanja maloprodajnih cena izabranih naftnih derivata.

Komisija je ocenila stepen ispunjenosti preporuka datih u prethodnim izveštajima i iznova ukazala na značaj formiranja precizne statističke evidencije o nafti i naftnim derivatima i važnost saradnje sa drugim nadležnim institucijama u cilju kreiranja pravnog i poslovnog ambijenta koji će unaprediti slobodnu konkurenciju na tržištu.

Imajući u vidu značaj sektora nafte za energetsku delatnost i celokupni industrijski razvoj, Komisija će počev od 01. marta 2018. godine započeti sa sprovođenjem analize stanja konkurencije na ovom tržištu za 2017. godinu.

Komisija se zahvaljuje svim učesnicima na tržištu koji su tokom sektorske analize uredno dostavili tražene podatke i istovremeno poziva učesnike i ostalu stručnu javnost da upute svoje komentare na izveštaj, kao i predloge i sugestije za nastavak analize, do 28. februara 2018. godine, na e-mail: office.kzk@kzk.gov.rs sa napomenom: Komentar na sektorsku analizu tržišta nafte i derivata nafte.

Komisija sprovela analizu uslova konkurencije na tržištu sportske obuće, odeće i opreme

NIS EKSPRESKomisija za zaštitu konkurencije je sprovela analizu uslova konkurencije na tržištu sportske obuće, odeće i opreme na teritoriji Republike Srbije.

Analiza je sprovedena u cilju kvalitetnijeg i sveobuhvatnijeg pristupa radu na predmetima koji se tiču ovog sektora ali i u cilju podizanja svesti i edukaciji učesnika na tržištu, jer su sve, pa i ova aktivnost, usmerene na obezbeđivanje efikasne konkurencije na teritoriji Republike Srbije.

Predmet analize bilo je prikupljanje i obrada podataka o nabavci i prodaji sportske obuće, odeće i opreme u periodu 2014-2016. godine. Na osnovu podataka, koje su za potrebe analize dostavili učesnici na tržištu, analizirana je struktura tržišta, odnosi između glavnih konkurenata i njihova tržišna učešća. Konstatovan je dinamičan rast, visoka koncentrisanost posmatranih tržišta kao i porast prihoda kod svih učesnika na tržištu ostvarenih prodajom krajnjim potrošačima kao i drugim prodavcima. Imajući u vidu sve specifičnosti ovog tržišta Komisija će i u narednom periodu, sa posebnom pažnjom, nastaviti da prati predmetni sektor.

Komisija se zahvaljuje svim učesnicima na tržištu koji su tokom analize uslova konkurencije uredno dostavili tražene podatke i istovremeno poziva učesnike i ostalu stručnu javnost da upute svoje komentare na izveštaj, na e-mail: office.kzk@kzk.gov.rs sa napomenom: Komentar na analizu tržišta sportske obuće, odeće i opreme.

Analiza uslova konkurencije na tržištu softvera i računarske opreme od 2014. do 2016. godine

kzk-ekofKomisija za zaštitu konkurencije je sprovela i analizu uslova konkurencije na tržištu softvera i računarske opreme na teritoriji Republike Srbije.

Za potrebe analize identifikovana su dva relevantna tržišta u okviru šireg tržišta informaciono-komunikacionih tehnologija – tržište veleprodaje softvera i tržište veleprodaje hardvera (računara i računarske opreme). U okviru ovako definisanih tržišta, posebno su analizirana tržišta javnih nabavki softvera i računarske opreme.

Osnovni cilj analize bio je da se procene veličina i obuhvat definisanih tržišta, identifikuju najznačajniji učesnici na ovako definisanim tržištima i proceni njihovo tržišno učešće, kao i njihova relativna tržišna snaga.

Predmet analize bilo je prikupljanje i obrada podataka o ostvarenim prihodima od prodaje softvera i računara i računarske opreme na domaćem i inostranom tržištu, kao i o prihodima ostvarenim po osnovu učešća u postupcima javnih nabavki.

U analizi su korišćeni podaci Uprave za javne nabavke o sprovedenim javnim nabavkama softvera i računarske opreme u periodu 2014-2016. godina, a sprovedeno je i istraživanje najvećih proizvođača i distributera softvera i računarske opreme na uzorku od 42 privredna društva. Za potrebe analize korišćeni su i raspoloživi javno dostupni podaci i informacije o sektoru informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT sektor), podaci iz bilansa usluga koje objavljuje Narodna banke Srbije i podaci Republičkog zavoda za statistiku.

Komisija se zahvaljuje svim učesnicima na tržištu koji su tokom analize uslova konkurencije uredno dostavili tražene podatke i istovremeno poziva učesnike i ostalu stručnu javnost da upute svoje komentare na izveštaj, na e-mail: office.kzk@kzk.gov.rs sa napomenom: Komentar na analizu tržišta softvera i računara.