Sektorske analize « Komisija za zaštitu konkurencije
Početna strana » Sektorske analize (Page 2)
Komisija sprovela analizu uslova konkurencije na tržištu proizvodnje i prodaje cementa

kzkKomisija za zaštitu konkurencije je sprovela analizu uslova konkurencije na tržištu proizvodnje i prodaje cementa na teritoriji Republike Srbije za period od 2014. do 2017. godine. Za potrebe analize kao relevantno tržište proizvoda identifikovano je tržište sivog (portland) cementa. Osnivni cilj analize je bio da se sagleda struktura i dinamika konkurencije na predmetnom tržištu.

U okviru tržišta sivog (portland) cementa, posebno su analizirani segmenti proizvodnje, uvoza, izvoza i veleprodaje.

U analizi su korišćeni podaci Ministarstva finansija – Uprave carina o uvozu i izvozu cementa, javno dostupni podaci Republičkog zavoda za statistiku o proizvodnji i realizaciji sivog cementa, kao i podaci učesnika na tržištu, proizvođača i uvoznika cementa i to: CRH (Srbija) d.o.o. iz Popovca, Lafarge beočinska fabrika cementa d.o.o. iz Beočina, „TITAN“ d.o.o. iz Kosjerića, CEMEX SRB DOO iz Niša i NEXE BETON DOO NOVI SAD iz Veternika.

Komisija se zahvaljuje svim učesnicima na tržištu koji su tokom analize uslova konkurencije uredno dostavili tražene podatke i istovremeno poziva učesnike i ostalu stručnu javnost da upute svoje komentare na izveštaj, na e-mail: office.kzk@kzk.gov.rs sa napomenom: Komentar na analizu tržišta cementa.

Imajući u vidu značaj cementne industrije za razvoj građevinarstva i sveukupan industrijski razvoj, kao i zaključke ove analize, Komisija će i ubuduće sa posebnom pažnjom pratiti ponašanje učesnika na tom tržištu i okolnosti koje bi mogle da ukažu na povrede Zakona o zaštiti konkurencije.

Komisija predstavila prvu fazu sektorske analize tržišta maloprodaje u Srbiji

kzk-ekofKomisija za zaštitu konkurencije Republike Srbije i Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED) organizovali su danas konferenciju na kojoj su predstavljeni rezultati prve faze sektorske analize tržišta maloprodaje hrane, pića i duvanskih proizvoda u Republici Srbiji, koju je izradila Komisija za zaštitu konkurencije.

Uvodna izlaganja na konferenciji održanoj u Skupštini grada Beograda imali su predsednik Komisije za zaštitu konkurencije dr Miloje Obradović, državna sekretarka u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija Vesna Kovač i Vladimir Čupić, predsednik Saveza za hranu i poljoprivredu NALED-a, direktor predstavništva Atlantik grupe.

Analizu je predstavila Aleksandra Ravić iz Sektora za ekonomske analize Komisije za zaštitu konkurencije.

kzk-ekofNakon predstavljanja rezultata analize održana je i panel sesija, na kojoj je razgovarano o perspektivama tržišta maloprodaje u Srbiji, a na kojoj su učestvovali dr Siniša Milošević, rukovodilac Sektora za ekonomske analize u Komisiji za zaštitu konkurencije, Bojana Amanović iz Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, dr Goran Petković, redovni profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu i Goran Kovačević, Savez za fer konkurenciju NALED-a i vlasnik kompanije Gomeks.

Galerija slika sa prezentacije:

Okončana analiza uslova konkurencije na tržištu spoljnih pneumatika

kzk-ekofKomisija za zaštitu konkurencije sprovela je analizu uslova konkurencije na tržištu spoljnih pneumatika na teritoriji Republike Srbije u periodu 2014-2016. godine.

Istraživanje je sprovedeno u cilju kvalitetnijeg i sveobuhvatnijeg pristupa radu na predmetima koji se tiču ovog sektora. S tim u vezi, osnovni cilj analize bilo je utvrđivanje strukture tržišta, obuhvata tržišta, odnosa između konkurenata i njihova tržišna učešća.

Izrada ove analize je, inače, u skladu sa odredbom člana 21. stav 1. tačka 6) Zakona o zaštiti konkurencije, kojom je propisana nadležnost Komisije da prati i analizira uslove konkurencije na pojedinačnim tržištima i u pojedinačnim sektorima.

U analizi su izdvojena i pojedinačno analizirana sledeća relevantna tržišta:

• tržište spoljnih pneumatika za putnička vozila,
• tržište spoljnih pneumatika za autobuse i kamione,
• tržište spoljnih pneumatika za motocikle i bicikle,
• tržište spoljnih pneumatika za poljoprivredna vozila i mašine,
• tržište spoljnih pneumatika za građevinska i industrijska vozila i mašine.

Analizirani su i proizvodnja i uvoz kao segment ponude, kao i izvoz i prodaja na domaćem tržištu, kao segment tražnje za predmetnim pneumaticima.

Osnovni izvori podataka i informacija za izradu ove analize su podaci Uprave carina Ministarstva finansija, podaci dostavljeni od učesnika na tržištu, kao i javno dostupni podaci, uključujući podatke dostupne na internetu i postojeća pravna regulativa. Komisija je uputila zahteve za dostavu informaciju proizvođačima spoljnih pneumatika u Srbiji i to: Preduzeću za proizvodnju guma Tigar tyers doo Pirot, društvima Trayal korporacija ad Kruševac i Cooper tire & rubber company Serbia doo Kruševac, kao i najvećim distributerima i prodavcima pneumatskih guma.

Završena sektorska analiza tržišta trgovine na malo derivatima nafte za 2016. godinu

kzk-ekofKomisija za zaštitu konkurencije je sprovela sektorsku analizu tržišta trgovine na malo derivatima nafte u 2016. godini u Republici Srbiji. Predmet analize bilo je utvrđivanje odnosa između glavnih konkurenata na definisanim tržišnim segmentima sa ciljem da se izvrši komparativna analiza kretanja pojedinih kategorija i identifikuju potencijalne tržišne slabosti.

Sastavni deo izveštaja čine izvedeni zaključci na osnovu kojih se, između ostalog, mogu sagledati tendencije kako na tržištu proizvodnje i prerade nafte, tako i na tržištu trgovine na malo naftnim derivatima i struktura i trend kretanja maloprodajnih cena izabranih naftnih derivata.

Komisija je ocenila stepen ispunjenosti preporuka datih u prethodnim izveštajima i iznova ukazala na značaj formiranja precizne statističke evidencije o nafti i naftnim derivatima i važnost saradnje sa drugim nadležnim institucijama u cilju kreiranja pravnog i poslovnog ambijenta koji će unaprediti slobodnu konkurenciju na tržištu.

Imajući u vidu značaj sektora nafte za energetsku delatnost i celokupni industrijski razvoj, Komisija će počev od 01. marta 2018. godine započeti sa sprovođenjem analize stanja konkurencije na ovom tržištu za 2017. godinu.

Komisija se zahvaljuje svim učesnicima na tržištu koji su tokom sektorske analize uredno dostavili tražene podatke i istovremeno poziva učesnike i ostalu stručnu javnost da upute svoje komentare na izveštaj, kao i predloge i sugestije za nastavak analize, do 28. februara 2018. godine, na e-mail: office.kzk@kzk.gov.rs sa napomenom: Komentar na sektorsku analizu tržišta nafte i derivata nafte.

Komisija sprovela analizu uslova konkurencije na tržištu sportske obuće, odeće i opreme

NIS EKSPRESKomisija za zaštitu konkurencije je sprovela analizu uslova konkurencije na tržištu sportske obuće, odeće i opreme na teritoriji Republike Srbije.

Analiza je sprovedena u cilju kvalitetnijeg i sveobuhvatnijeg pristupa radu na predmetima koji se tiču ovog sektora ali i u cilju podizanja svesti i edukaciji učesnika na tržištu, jer su sve, pa i ova aktivnost, usmerene na obezbeđivanje efikasne konkurencije na teritoriji Republike Srbije.

Predmet analize bilo je prikupljanje i obrada podataka o nabavci i prodaji sportske obuće, odeće i opreme u periodu 2014-2016. godine. Na osnovu podataka, koje su za potrebe analize dostavili učesnici na tržištu, analizirana je struktura tržišta, odnosi između glavnih konkurenata i njihova tržišna učešća. Konstatovan je dinamičan rast, visoka koncentrisanost posmatranih tržišta kao i porast prihoda kod svih učesnika na tržištu ostvarenih prodajom krajnjim potrošačima kao i drugim prodavcima. Imajući u vidu sve specifičnosti ovog tržišta Komisija će i u narednom periodu, sa posebnom pažnjom, nastaviti da prati predmetni sektor.

Komisija se zahvaljuje svim učesnicima na tržištu koji su tokom analize uslova konkurencije uredno dostavili tražene podatke i istovremeno poziva učesnike i ostalu stručnu javnost da upute svoje komentare na izveštaj, na e-mail: office.kzk@kzk.gov.rs sa napomenom: Komentar na analizu tržišta sportske obuće, odeće i opreme.

Analiza uslova konkurencije na tržištu softvera i računarske opreme od 2014. do 2016. godine

kzk-ekofKomisija za zaštitu konkurencije je sprovela i analizu uslova konkurencije na tržištu softvera i računarske opreme na teritoriji Republike Srbije.

Za potrebe analize identifikovana su dva relevantna tržišta u okviru šireg tržišta informaciono-komunikacionih tehnologija – tržište veleprodaje softvera i tržište veleprodaje hardvera (računara i računarske opreme). U okviru ovako definisanih tržišta, posebno su analizirana tržišta javnih nabavki softvera i računarske opreme.

Osnovni cilj analize bio je da se procene veličina i obuhvat definisanih tržišta, identifikuju najznačajniji učesnici na ovako definisanim tržištima i proceni njihovo tržišno učešće, kao i njihova relativna tržišna snaga.

Predmet analize bilo je prikupljanje i obrada podataka o ostvarenim prihodima od prodaje softvera i računara i računarske opreme na domaćem i inostranom tržištu, kao i o prihodima ostvarenim po osnovu učešća u postupcima javnih nabavki.

U analizi su korišćeni podaci Uprave za javne nabavke o sprovedenim javnim nabavkama softvera i računarske opreme u periodu 2014-2016. godina, a sprovedeno je i istraživanje najvećih proizvođača i distributera softvera i računarske opreme na uzorku od 42 privredna društva. Za potrebe analize korišćeni su i raspoloživi javno dostupni podaci i informacije o sektoru informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT sektor), podaci iz bilansa usluga koje objavljuje Narodna banke Srbije i podaci Republičkog zavoda za statistiku.

Komisija se zahvaljuje svim učesnicima na tržištu koji su tokom analize uslova konkurencije uredno dostavili tražene podatke i istovremeno poziva učesnike i ostalu stručnu javnost da upute svoje komentare na izveštaj, na e-mail: office.kzk@kzk.gov.rs sa napomenom: Komentar na analizu tržišta softvera i računara.

Sprovedena analiza tržišta otkupa i izvoza malina

kzk-ekofKomisija za zaštitu konkurencije je sprovela analizu uslova konkurencije na tržištu otkupa i izvoza malina na teritoriji Republike Srbije.

Analiza je sprovedena sa ciljem da se ispita postojanje osnovane pretpostavke o postojanju povrede konkurencije na tržištu otkupa malina od strane otkupljivača (hladnjačara), na osnovu koje bi Komisija, u skladu sa svojom nadležnošću, mogla da pokrene ispitni postupak po službenoj dužnosti.

Predmet analize bilo je prikupljanje i obrada podataka o proizvodnji, otkupu, uvozu i izvozu malina i utvrđivanje okolnosti pod kojima se vrši otkup maline roda 2017. U cilju sprovođenja analize, od nadležnih institucija su prikupljeni podaci o uvozu i izvozu malina u periodu od 2010. do 2017. godine. Na osnovu dostavljenih podataka identifikovani su najveći izvoznici malina, kojima se Komisija obratila posebnim zahtevom za dostavljanje podataka i informacija.

Na osnovu svih prikupljenih i analiziranih podataka i informacija, Komisija nije mogla da izvede zaključak o postojanju poremećaja na tržištu otkupa malina roda 2017. godine, koji bi mogli biti rezultat sprečavanja, ograničavanja ili narušavanja konkurencije od strane učesnika na tom tržištu.

Analiza je takođe ukazala na brojne probleme sistemske prirode sa kojima se sučeljavaju kako proizvođači, tako i otkupljivači malina. Ovakvi problemi, prema shvatanju Komisije, zahtevaju angažovanje svih relevantnih institucija na pronalaženju dugoročnog i održivog rešenja, kako se opstanak ove veoma važne grane voćarstva, koja donosi značajne prihode od izvoza, ne bi doveo u pitanje.

Komisija se zahvaljuje svim učesnicima na tržištu koji su tokom analize uslova konkurencije uredno dostavili tražene podatke i istovremeno poziva učesnike i ostalu stručnu javnost da upute svoje komentare na izveštaj, na e-mail: office.kzk@kzk.gov.rs sa napomenom: Komentar na analizu tržišta malina.

Komisija izradila Analizu tržišta trgovine na veliko i malo derivatima nafte u 2015. godini

kzk-ekofU skladu sa Odlukom Saveta i članom 47. Zakona o zaštiti konkurencije, Komisija za zaštitu konkurencije sprovela je sektorsku analizu tržišta trgovine na veliko i trgovine na malo derivatima nafte u 2015. godini.

Predmet izveštaja je bila analiza stanja konkurencije u Republici Srbiji u 2015. godini na prethodno definisanim tržištima za tri kategorije naftnih derivata: motorni benzini, dizel goriva i tečni naftni gas.

Sektorskom analizom je obuhvaćeno ukupno 17 privrednih subjekata i to: Naftna industrija Srbije a.d. Novi Sad, Lukoil Srbija a.d. Beograd, MOL Serbia d.o.o. Beograd, OMV Srbija doo Beograd, Eko Serbia a.d. Beograd, Petrobart d.o.o. Beograd, Nafta a.d. Beograd, Knez Petrol d.o.o. Beograd, DOO Euro Petrol trgovačko preduzeće Subotica, Evolucija 2004 d.o.o. Beograd, Naftachem d.o.o. za trgovinu i usluge Sremska Kamenica, DOO Euro gas trgovačko preduzeće Subotica, Standard gas d.o.o. Novi Sad, Igmin Petrol d.o.o. Beograd, Speed d.o.o. Beograd, Daki petrol d.o.o. Beograd i Horizon Energy d.o.o. Šimanovci.

U izveštaju je iznet niz zaključaka i preporuka koje se pre svega odnose na nastavak aktivnosti u cilju formiranja jedinstvene statističke evidencije o prometu naftnih derivata, povećanje transparentnosti poslovanja učesnika na tržištu i saradnju Komisije i nadležnih institucija u cilju kreiranja pravnog i poslovnog ambijenta koji će omogućiti slobodnu konkurenciju na tržištu.

Imajući u vidu značaj sektora nafte za energetsku delatnost i celokupni industrijski razvoj, Komisija će počev od 01. marta 2017. godine započeti sa sprovođenjem analize stanja konkurencije na ovom tržištu za 2016. godinu.

Komisija se zahvaljuje svim učesnicima na tržištu koji su tokom sektorske analize uredno dostavili tražene podatke i istovremeno poziva učesnike i ostalu stručnu javnost da upute svoje komentare na izveštaj, kao i predloge i sugestije za nastavak analize, do 28. februara 2017. godine, na e-mail: office.kzk@kzk.gov.rs sa napomenom: Komentar na sektorsku analizu tržišta nafte i derivata nafte.

Analiza stanja konkurencije na tržištu osiguranja 2012-2015. godine

OSIGURANJEKomisija za zaštitu konkurencije, sprovela je analizu stanja konkurencije na tržištu osiguranja u Republici Srbiji u periodu 2012.-2015. godine, na osnovu Odluke Saveta i člana 47. Zakona o zaštiti konkurencije.

Osnovni cilj analize je da se utvrdi struktura tržišta i odnosi između glavnih konkurenata, njihova tržišna učešća i relativna snaga. Pored toga, cilj analize je i otkrivanje eventualnih slabosti tržišta koje bi mogle stvoriti uslove za nastanak povrede konkurencije.

U narednom periodu biće formirana radna grupa, koju će činiti predstavnici Komisije, Narodne banke Srbije, Ministarstva finansija i Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija koja će izraditi Nacrt Uredbe o uslovima za grupno izuzeće sporazuma u sektoru osiguranja, pri čemu će biti uzeta u obzir evropska regulativa kao i specifičnosti sektora osiguranja u Srbiji, koji su kroz zaključke i preporuke sprovedene sektorske analize tržišta osiguranja, izneti u Izveštaju.

Komisija koristi ovu priliku da se zahvali Narodnoj banci Srbije kao i svim učesnicima na tržištu koji su, za potrebe sektorske analize, dostavljali tražene podatke.

Kompletan izveštaj o sektorskoj analizi, sa zaključcima i usvojenim preporukama, objavljuje se uz uvažavanje zahteva privrednih subjekata za zaštitu podataka koji predstavljaju poslovnu tajnu.

Pozivaju se učesnici na tržištu i ostala stručna javnost da dostave svoje komentare u pogledu Izveštaja, do 28. februara 2017. godine, na e-mail: office.kzk@kzk.gov.rs sa napomenom: Komentar na sektorsku analizu tržišta osiguranja.

Sektorska analiza tržišta postprodajnih usluga

AFTERMARKETSNa osnovu Odluke Saveta Komisije za zaštitu konkurencije, sprovedena je analiza stanja konkurencije na tržištu postprodajnih usluga (aftermarkets). Analiza je obuhvatila usluge servisa, garancije, promet i korišćenje rezervnih delova za motorna vozila i najprodavanije proizvode bele tehnike – frižidere i veš mašine.

Pored sveobuhvatne analize stanja, izvedeni su određeni zaključci i sačinjen niz preporuka koje za cilj imaju unapređenje zakonitog i fer tržišnog poslovanja svih učesnika, kao i da potrošačima i njihovim organizacijama olakšaju uvid u troškove korišćenja proizvoda.

Namera je i da se, ovom analizom, a posebno njenim zaključcima i preporukama, nadležnim državnim institucijama ukaže na stanje na analiziranim tržištima, a samoj Komisiji olakša proaktivno delovanje sa ciljem odvraćanja tržišnih učesnika od postupaka povrede konkurencije.

Rezultati sprovedenih istraživanja i zaključci koji su na osnovu njih izvedeni omogućili su usvajanje jednog broja stavova koji mogu poslužiti Komisiji za zaštitu konkurencije i drugim nadležnim organima RS kao i udruženjima potrošača prilikom planiranja, usvajanja i sprovođenja mera i postupaka iz njihove nadležnosti.

Jedna od preporuka je da se inicira istraživanje cena i prosečnih troškova održavanja i opravke automobila, kao i da se ona objave i popularizuju, kako bi se kupcima automobila olakšalo sagledavanje ukupnih troškova koje imaju prilikom nabavke automobila i vrednosti koju dobijaju za plaćenu cenu proizvoda. Procena je istraživačkog tima da bi takvo istraživanje doprinelo da kupci realnije sagledavaju veličinu troškova koje imaju prilikom kupovine automobila i prilikom servisiranja i opravke vozila, što bi doprinelo intenziviranju konkurencije ne samo na tržištu osnovnog proizvoda, već i na postprodajnom tržištu.

Rezultati analize biće korišćeni prilikom pripreme Nacrta Uredbe o uslovima za grupno izuzeće sporazuma u sektoru motornih vozila, kojom će se u naše zakonodavstvo transponovati Uredba Komisije EU 461/2010.

Projekat je sproveden u saradnji sa Republičkim sekretarijatom za javne politike uz finansijsku i tehničku podršku PERFORM projekta Švajcarske agencije za razvoj i saradnju. Prema projektnom zadatku koji je izradila Komisija kao naručilac analize, istraživanje je sproveo Institut ekonomskih nauka kao partner istraživač na projektu.

Pozivaju se učesnici na tržištu i ostala stručna javnost da dostave svoje komentare u pogledu Izveštaja, do 31. decembra 2016. godine, na e – mail: office.kzk@kzk.gov.rs sa napomenom: Komentar na sektorsku analizu tržišta postprodajnih usluga.