Sektorske analize « Komisija za zaštitu konkurencije
Početna strana » Sektorske analize (Page 3)
Pravila konkurencije u sektoru energetike

kzk-i-pks

Predstavnici Komisije za zaštitu konkurencije su učestvovali kao predavači na seminaru posvećenom oblasti zaštite konkurencije sa naglaskom na izazove u sektoru energetike.

Učesnici seminara upoznali su se sektorskim analizama tržišta naftnih derivata, kao i sa svim nedozvoljenim klauzulama koje se nameću u dugoročnim ugovorima o snabdevanju gasom. Tema seminara bila je i problematika kalkulacije cena, kao i problemi vertikalne integracije u proizvodnji i distribuciji električne energije. Na seminaru su razmatrane i osnovne odredbe koje proističu iz Ugovora o stabilizaciji i pridruživanju EU u vezi razdvajanja funkcija proizvodnje od snabdevanja i dalje distribucije energenata krajnjim potrošačima.

U saradnji sa PKS i ekspertima na projektu podržanom od EU namenjenom unapređenju zaštite konkurencije u Srbiji, Komisija za zaštitu konkurencije omogućava privrednicima da kroz predavanja, radionice i seminare upoznaju sa osnovnim pravilima i politikom zaštite konkurencije.

Predavači na seminaru bili su Jelena Grahovac iz Komisije za zaštitu konkurencije, kao i eksperti na projektu Andrej Plahutnik i Aleksandar Đelić, advokat.

Seminar je organizovala Privredna komora Srbije u saradnji sa projektom Unapređenje konkurencije u Srbiji koji finansira EU, a sprovodi ga Nemačka agencija za međunarodnu saradnju (GIZ) i Komisijom za zaštitu konkurencije.

Izveštaj o sektorskoj analizi tržišta trgovine na veliko i trgovine na malo derivatima nafte u 2013. godini

Na osnovu člana 47. Zakona o zaštiti konkurencije i Odluke Saveta Komisije za zaštitu konkurencije, stručna služba Komisije je sprovela analizu stanja konkurencije na tržištu trgovine na veliko i tržištu trgovine na malo naftnim derivatima u Republici Srbiji u 2013. godini (sektorska analiza).

IZVEŠTAJ O SPROVEDENOJ SEKTORSKOJ ANALIZI TRŽIŠTA OTKUPA SIROVOG MLEKA, PROIZVODNjE I PRERADE MLEKA I MLEČNIH PROIZVODA U 2011. I 2012. GODINI
IZVEŠTAJ O SEKTORSKOJ ANALIZI TRŽIŠTA TRGOVINE NA VELIKO I TRGOVINE NA MALO DERIVATIMA NAFTE U 2012. GODINI
Sektorska analiza tržišta trgovine na veliko i trgovine na malo derivatima nafte u Republici Srbiji u 2011. godini
Sektorska analiza tržišta otkupa sirovog mleka, proizvodnje i prerade mleka i mlečnih proizvoda
Saopštenje za javnost povodom objavljivanja izveštaja sektorske analizeIzveštaj se objavljuje na internet strani Komisije uz zaštitu određenih podataka, sa napomenom da će se objavljivanje ovih podatka iz izvršenih analiza vršiti u kontaktu sa mlekarama, uz njihovu saglasnost. Pozivaju se učesnici na tržištu otkupa sirovog kravljeg mleka i proizvodnje i prerade mleka i mlečnih proizvoda u Republici Srbiji da dostave Komisiji svoje komentare u pogledu Izveštaja na e – mail office.kzk@kzk.gov.rs sa napomenom : Komentar na analizu u sektoru mlekarstva
Izveštaj o sektorskoj analizi tržišta uvoza, prerade, veleprodaje i maloprodaje nafte i derivata nafte u periodu 2008.-2010. godina

 

Analiza tržišta uvoza, prerade, veleprodaje i maloprodaje nafte i derivata nafte
Komisija za zaštitu konkurencije sprovodi analizu stanja konkurencije u sektoru mlekarstva