Sektorske analize « Komisija za zaštitu konkurencije
Početna strana » Sektorske analize (Page 3)
Analiza stanja konkurencije na tržištu trgovine na veliko i tržištu trgovine na malo naftnim derivatima u Republici Srbiji u 2014. godini

Komisija za zaštitu konkurencije je sprovela sektorsku analizu stanja konkurencije na tržištu trgovine na veliko i tržištu trgovine na malo naftnim derivatima u Republici Srbiji u 2014. godini, na osnovu člana 47. Zakona o zaštiti konkurencije i Odluke Saveta Komisije za zaštitu konkurencije.

Analizirano je stanje na tržištu trgovine na veliko i trgovine na malo derivatima nafte u Republici Srbiji 2014. godini i to: dizel gorivima – evro dizel i gasno ulje 0,1, motornim benzinima – evro premijum BMB95 i BMB98 evro i tečnim naftnim gasom.

Obuhvaćeno je ukupno 17 privrednih subjekata prisutnih na navedenim tržištima i to: Naftna industrija Srbije a.d. Novi Sad, Lukoil Srbija ad Beograd, MOL Serbia doo Beograd, OMV Srbija doo Beograd, Eko Serbia ad Beograd, Petrobart doo Beograd, Nafta ad Beograd, Knez Petrol doo Beograd, DOO Euro Petrol trgovačko preduzeće Subotica, Evolucija 2004 doo Beograd, Naftachem doo za trgovinu i usluge Sremska Kamenica, DOO Euro gas trgovačko preduzeće Subotica, Standard gas doo Novi Sad, Igmin petrol doo Beograd, Speed doo Beograd, Daki petrol doo Beograd i Horizon energy doo Šimanovci.

Komisija je u analizi iznela niz zaključaka i preporuka koje bi u narednom periodu, sa jedne strane trebali da pomognu unapređenju zakonitog i fer tržišnog poslovanja svih učesnika, a sa druge da olakšaju samoj Komisiji proaktivno delovanje sa ciljem odvraćanja tržišnih učesnika od postupaka povrede konkurencije, odnosno sprečavanja povreda konkurencije i sankcionisanja nedozvoljenog ponašanja.

Analiza navedenih tržišta je izvršena na osnovu podataka prikupljenih od učesnika na tržištu, kao i od nadležnih državnih organa i institucija.

S obzirom na značaj sektora nafte za energetsku delatnost i privredu u celini, uticaj kretanja cena ovih roba na sve ekonomske tokove u zemlji i standard stanovništva, Komisija će počev od 01. marta 2016. godine započeti sa sprovođenjem analize stanja konkurencije na ovom tržištu za 2015. godinu.

Komisija se zahvaljuje svim učesnicima na tržištu koji su tokom sektorske analize uredno dostavljali tražene podatke i istovremeno ih poziva da upute svoje komentare na izveštaj, kao i predloge i sugestije za nastavak analize, do 29. februara 2016. godine, na e-mail: office.kzk@kzk.gov.rs sa napomenom: Komentar na sektorsku analizu tržišta nafte i derivata nafte.

Pravila konkurencije u sektoru energetike

kzk-i-pks

Predstavnici Komisije za zaštitu konkurencije su učestvovali kao predavači na seminaru posvećenom oblasti zaštite konkurencije sa naglaskom na izazove u sektoru energetike.

Učesnici seminara upoznali su se sektorskim analizama tržišta naftnih derivata, kao i sa svim nedozvoljenim klauzulama koje se nameću u dugoročnim ugovorima o snabdevanju gasom. Tema seminara bila je i problematika kalkulacije cena, kao i problemi vertikalne integracije u proizvodnji i distribuciji električne energije. Na seminaru su razmatrane i osnovne odredbe koje proističu iz Ugovora o stabilizaciji i pridruživanju EU u vezi razdvajanja funkcija proizvodnje od snabdevanja i dalje distribucije energenata krajnjim potrošačima.

U saradnji sa PKS i ekspertima na projektu podržanom od EU namenjenom unapređenju zaštite konkurencije u Srbiji, Komisija za zaštitu konkurencije omogućava privrednicima da kroz predavanja, radionice i seminare upoznaju sa osnovnim pravilima i politikom zaštite konkurencije.

Predavači na seminaru bili su Jelena Grahovac iz Komisije za zaštitu konkurencije, kao i eksperti na projektu Andrej Plahutnik i Aleksandar Đelić, advokat.

Seminar je organizovala Privredna komora Srbije u saradnji sa projektom Unapređenje konkurencije u Srbiji koji finansira EU, a sprovodi ga Nemačka agencija za međunarodnu saradnju (GIZ) i Komisijom za zaštitu konkurencije.

Izveštaj o sektorskoj analizi tržišta trgovine na veliko i trgovine na malo derivatima nafte u 2013. godini

Na osnovu člana 47. Zakona o zaštiti konkurencije i Odluke Saveta Komisije za zaštitu konkurencije, stručna služba Komisije je sprovela analizu stanja konkurencije na tržištu trgovine na veliko i tržištu trgovine na malo naftnim derivatima u Republici Srbiji u 2013. godini (sektorska analiza).

IZVEŠTAJ O SPROVEDENOJ SEKTORSKOJ ANALIZI TRŽIŠTA OTKUPA SIROVOG MLEKA, PROIZVODNjE I PRERADE MLEKA I MLEČNIH PROIZVODA U 2011. I 2012. GODINI
IZVEŠTAJ O SEKTORSKOJ ANALIZI TRŽIŠTA TRGOVINE NA VELIKO I TRGOVINE NA MALO DERIVATIMA NAFTE U 2012. GODINI
Sektorska analiza tržišta trgovine na veliko i trgovine na malo derivatima nafte u Republici Srbiji u 2011. godini
Sektorska analiza tržišta otkupa sirovog mleka, proizvodnje i prerade mleka i mlečnih proizvoda
Saopštenje za javnost povodom objavljivanja izveštaja sektorske analizeIzveštaj se objavljuje na internet strani Komisije uz zaštitu određenih podataka, sa napomenom da će se objavljivanje ovih podatka iz izvršenih analiza vršiti u kontaktu sa mlekarama, uz njihovu saglasnost. Pozivaju se učesnici na tržištu otkupa sirovog kravljeg mleka i proizvodnje i prerade mleka i mlečnih proizvoda u Republici Srbiji da dostave Komisiji svoje komentare u pogledu Izveštaja na e – mail office.kzk@kzk.gov.rs sa napomenom : Komentar na analizu u sektoru mlekarstva
Izveštaj o sektorskoj analizi tržišta uvoza, prerade, veleprodaje i maloprodaje nafte i derivata nafte u periodu 2008.-2010. godina

 

Analiza tržišta uvoza, prerade, veleprodaje i maloprodaje nafte i derivata nafte
Komisija za zaštitu konkurencije sprovodi analizu stanja konkurencije u sektoru mlekarstva