FIC

Komisija za zaštitu konkurencije organizovala je u Nišu javnu debatu posvećenu razmatranju potencijalnih rešenja u cilju unapređenja politike i prava zaštite konkurencije u Republici Srbiji.

Javna debata je organizovana u okviru projekta „Povećanje privrednog rasta putem podrške promociji politike zaštite konkurencije” koji finansira Ministarstvo spoljnih poslova Kraljevine Norveške.


U panel diskusiji su učestvovali – predsednik Radne grupe za izradu novog zakona o zaštiti konkurencije i pomoćnik ministra trgovine Jovan Stojić, profesori Pravnog i Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu i Nišu – dr Milan Kostić, prof.dr Boban Stojanović, Miloš Andrović, kao i Nebojša Lazarević i Dušan Protić (moderator panela) iz Centra za evropske politike. Svoj doprinos kvalitetnom razgovoru dali su i predstavnici Ekonomskog fakulteta u Nišu, kompanija, Privredne komore Srbije i privrednih klastera iz Niškog regiona.

Čedomir Radojčić, član Saveta Komisije i Radne grupe za izradu novog zakona o zaštiti konkurencije je, pozdravljajući prisutne, naglasio da novi pravni okvir politike zaštite konkurencije treba da omogući unapređenje procesnih prava stranaka u posebnom upravnom postupku pred Komisijom, uz uvažavanje specifičnosti postupka u toj oblasti, posebno potrebe za efikasnošću.

Konstatovano je da je novi pravni okvir politike zaštite konkurencije potreban i u kontekstu dalje harmonizacije sa pravnim tekovinama EU, ali i zbog jačanja postojećeg institucionalnog kapaciteta Komisije za zaštitu konkurencije. Istaknuto je i da u procesu izrade nacrta novog zakona, koji vodi Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, po prvi put učestvuju svi relevantni akteri. Pored predstavnika Komisije za zaštitu konkurencije, Radnu grupu čine i predstavnici brojnih udruženja učesnika na tržištu.

Jovan Stojić, pomoćnik ministra trgovine, turizma i telekomunikacije i predsednik Radne grupe za izradu novog zakona naglasio je da država i ubuduće želi da pruži prednost edukaciji tržišnih učesnika o važnosti poštovanja pravila konkurencije u odnosu na kažnjavanje.Tokom novembra ove godine održana je već vrlo uspešna debata u Kragujevcu, dok su slični susreti u Novom Sadu i Beogradu zakazani za početak naredne godine.