1. Dr Veljko Milutinović, član Saveta;
2. Mirjana Mišković Vukašinović, član Saveta;
3. Marko Obradović, član Saveta;

4. Čedomir Radojčić, član Saveta;