Маркет тест « Типови « Комисија за заштиту конкуренције

Пронађено укупно 11 докумената
Наслов Седница Датум Одлука
МАРКЕТ ТЕСТ – обавезе друштва Индустрија млека и млечних производа Имлек АД 11.06.2021. Маркет тест
МАРКЕТ ТЕСТ – обавезе друштва Индустрија млека и млечних производа Имлек АД 11.06.2021. Маркет тест
МАРКЕТ ТЕСТ – обавезе друштва Јавно предузеће за превоз путника и транспорт робе Нови аутопревоз Врњачка бања 18.07.2019. Маркет тест
MАРКЕТ ТЕСТ – обавезе друштва ЕПС Дистрибуција 14.06.2019. Маркет тест
MАРКЕТ ТЕСТ – обавезе друштва ЈКП Топлане Ниш 04.04.2019 Маркет тест
МАРКЕТ ТЕСТ – Обавезе VISA организације 03.12.2018 Маркет тест
МАРКЕТ ТЕСТ – обавезе Mastercard организације 14.11.2018. Маркет тест
MАРКЕТ ТЕСТ – обавезе друштва Сирмиумбус 04.06.2018. Маркет тест
МАРКЕТ ТЕСТ – обавезе ЈКП ИНФОСТАН Технологије 11.07.2016 Маркет тест
МАРКЕТ ТЕСТ – обавезе друштва Железнице Србије 18.12.2015 Маркет тест
МАРКЕТ ТЕСТ – обавезе друштва Телеком Србија 04.09.2014 Маркет тест