kzkKomisija za zaštitu konkurencije u saradnji sa Privrednom komorom Srbije (PKS) održala je treće predstavljanje Smernica za izradu programa usklađenosti poslovanja sa propisima o zaštiti konkurencije u Nišu.

U nameri da učesnicima na tržištu pomogne u procesu donošenja programa usaglašavanja poslovanja sa pravilima o zaštiti konkurencije (eng. compliance program), Komisija ovim radionicama i smernicama u kratkim crtama daje opis i pojašnjenja pojedinih „koraka“ u donošenju takvih programa kao i pravila zaštite konkurencije.

Sledeća radionica će se održati 15. novembra u Regionalnoj privrednoj komori Južnobačkog upravnog okruga u Novom Sadu.