Komisija za zaštitu konkurencije
Razmatran izveštaj o radu Komisije u Narodnoj skupštini

kzkKomisija za svoj rad odgovara Narodnoj skupštini, kojoj podnosi godišnji izveštaj o radu. Nadležni Odbor Parlamenta je na sednici održanoj 27. marta 2019. godine razmotrio i prihvatio izveštaj Komisije o radu za 2018. godinu.

Narodna skupština Republike Srbije razmatrala je, na 24. posebnoj sednici, izveštaj o radu Komisije za zaštitu konkurencije za 2018. godinu.

O glavnim elementima Izveštaja o radu, kao i o ključnim aktivnostima Komisije u prethodnom periodu, poslanicima je, u uvodnom izlaganju govorio predsednik Komisije dr Miloje Obradović.

Izveštaj Komisije, konstatovao je predsednik Obradović, sadrži sve ključne elemente vezane za rad u okviru svih nadležnosti institucije. Komisija je u navedenom periodu povećala administrativne i institucionalne kapacitete i bila fokusirana na efikasnu i efektivnu primenu zakona i njegovo sprovođenje, u cilju obezbeđivanja što efikasnije zaštite konkurencije u Srbiji.

„Naš cilj je kreiranje konkurentskog tržišta na kome će učesnici povećati svoju produktivnost, inovativnost i investicije, što će rezultirati rastom, razvojem i povećanjem životnog standarda građana Republike Srbije. Uspostavljeni visok nivo transparentnosti i predvidivosti postupanja u radu Komisije biće ključni instrument da se i u narednom periodu sačuva poverenje u rad Komisije i obezbedi pravna sigurnost učesnicima na tržištu“ rekao je, obraćajući se narodnim poslanicima, predsednik Komisije.

Predsednica Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku Skupštine Srbije, Snežana Petrović je istakla – „da je činjenica da aktivnosti Komisije na razvoju politike zaštite konkurencije predstavljaju jedan od važnih stubova reforme ekonomije, koji su rezultat opredeljenja naše zemlje za tržišnu privredu i modernu ekonomsku politiku nakon turbulentnog perioda u prethodnim dekadama. Dosadašnje iskustvo pokazuje da Komisija za zaštitu konkurencije Republike Srbije predstavlja dobar primer funkcionisanja nezavisne institucije, koja je u svojim aktivnostima transparentna, što znači i podložna oceni i kontroli građana i javnosti“.
kzk
Izveštaj, kao i rad Komisije za zaštitu konkurencije, pohvaljeni su od većine prisutnih narodnih poslanika, koji su čestitali na postignutom i izrazili podršku daljem radu Komisije.

Plenarnoj sednici na kojoj je razmatran Izveštaj o radu Komisije za zaštitu konkurencije za 2018. godinu su, osim predsednika dr Obradovića, prisustvovali članovi Saveta KZK – Čedomir Radojčić, Mirjana Mišković-Vukašinović i dr Veljko Milutinović, kao i rukovodioci Stručne službe Komisije za zaštitu konkurencije.

Komisija sprovela nenajavljeni uviđaj

kzkKomisija za zaštitu konkurencije je u poslovnim prostorijama firmi SClift2018 i Mikrolift u Babušnici, sprovela nenajavljeni uviđaj.

Nenajavljeni uviđaj je sproveden u okviru postupka ispitivanja povrede konkurencije po službenoj dužnosti protiv navedenih stranaka zbog sumnje da je došlo do nameštanja ponuda za javnu nabavku servisiranja liftova u Opštoj bolnici Pirot. Ovakva radnja bi mogla da predstavlja restriktivni sporazum iz člana 10. Zakona o zaštiti konkurencije

Iznenadna kontrola prostorija, dokumentacije, podataka, isprava i stvari sprovedena je uz podršku pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova, a zbog osnovane sumnje da postoji opasnost od uklanjanja ili izmene dokaza.

Pozivaju se sva lica koja raspolažu podacima, ispravama ili drugim relevantnim informacijama koje mogu doprineti utvrđivanju činjeničnog stanja u ovom postupku da iste dostave na adresu: Komisije za zaštitu konkurencije, Savska 25/IV, Beograd.

Obaveštenje o podnošenju Predloga obaveza EPS Distribucija d.o.o.

kzkKomisija za zaštitu konkurencije objavljuje Obaveštenje o podnošenju Predloga obaveza, u skladu sa članom 58. Zakona o zaštiti konkurencije, koje je društvo EPS Distribucija d.o.o. Beograd, spremno dobrovoljno da preuzme radi otklanjanja moguće povrede konkurencije, sa pozivom svim zainteresovanim stranama da dostave pisane primedbe, stavove i mišljenja koji se odnose na predložene obaveze.

Komisija pokrenula kampanju: Prijavite povredu konkurencije – podnesite inicijativu

kzk-ekofKomisija za zaštitu konkurencije otvorila je posebnu telefonsku liniju i adresu elektronske pošte namenjenu onima koji raspolažu informacijama i drugim raspoloživim podacima o postojanju povrede konkurencije na nekom od tržišta u Republici Srbiji.

Putem mejl adrese inicijativa@kzk.gov.rs ili telefonskim pozivom na broj 011 38 11 958 mogu se dobiti informacije o svim detaljima vezanim za mogućnost i način podnošenja inicijative za ispitivanje povrede konkurencije.

S obzirom na to da Komisija, u skladu sa članom 35. Zakona o zaštiti konkurencije, može pokrenuti postupak ispitivanja povrede konkurencije i na osnovu primljenih inicijativa, pozivamo i ohrabrujemo sve koji raspolažu informacijama ili podacima o postojanju bilo koje povrede konkurencije, da se jave Komisiji i podnesu inicijativu za pokretanje postupka pred Komisijom. Podnete inicijative biće analizirane i obrađene od strane ovlašćenih službenih lica Komisije. Podnosioci inicijative biće, odmah po okončanju njene obrade, obavešteni o ishodu. U svim slučajevima kada Komisija pokrene postupak ispitivanja povrede konkurencije na osnovu podnete inicijative, podnosioci imaju i pravo da budu obavešteni o toku ispitnog postupka.

VAŽNO JE ZNATI da podnosioci inicijativa nemaju svojstvo stranke u postupku pokrenutom po službenoj dužnosti na osnovu njihove inicijative, ali njihov identitet, kao i podaci koji predstavljaju poslovne tajne ili drugi poslovno osetljivi podaci, može biti zaštićen u skladu sa članom 45. Zakona o zaštiti konkurencije.

Ispitni postupak po prijavi koncentracije Don Don

kzkKomisija za zaštitu konkurencije je, zaključkom predsednika Komisije, po službenoj dužnosti nastavila postupak po prijavi koncentracije Privrednog društva za proizvodnju hleba i peciva Don Don d.o.o. Beograd, radi sticanja neposredne pojedinačne kontrole nad delom Akcionarskog društva za preradu žitarica Žitopromet, Zaječar.

Postupak će biti okončan donošenjem rešenja u zakonskom roku od četiri meseca od dana pokretanja postupka po službenoj dužnosti.

U ispitnom postupku, Komisija će ispitati da li bi se sprovođenjem koncentracije značajno ograničila, narušila ili sprečila konkurencija na tržištu Republike Srbije ili njegovom delu, a naročito ako bi to ograničavanje, narušavanje ili sprečavanje bilo rezultat stvaranja ili jačanja dominantnog položaja.

Biće sprovedene sve potrebne radnje i utvrditi sve činjenice i izvesti dokazi neophodni za definisanje relevantnog tržišta, strukturu relevantnog tržišta, stepen koncentrisanosti relevantnog tržišta, identifikaciju stvarnih i potencijalnih konkurenata, položaj na tržištu učesnika u koncentraciji, pravne i druge prepreke za ulazak na relevantna tržišta, interesi korisnika i slično.

Komisija poziva sva lica koja raspolažu podacima, ispravama ili drugim informacijama koje mogu doprineti pravilnom utvrđivanju činjeničnog stanja u ovom postupku, da ih u najkraćem mogućem roku dostave Komisiji na adresu Savska 25/IV, Beograd.