kzkKomisija za zaštitu konkurencije u saradnji sa Privrednom komorom Srbije (PKS) održala je jednodnevno predstavljanje Smernica za izradu programa usklađenosti poslovanja sa propisima o zaštiti konkurencije u Regionalnoj privrednoj komori Moravičkog i Raškog okruga – kancelarija u Čačku.

Predstavljanje je bilo drugo u nizu koji će se održati širom Srbije u cilju upoznavanja učesnika na tržištu sa pravilima u oblasti zaštite konkurencije i smernicama za izradu Programa usklađenosti poslovanja sa propisima o zaštiti konkurencije koje je Komisija objavila u decembru prošle godine.

Dosadašnja praksa Komisije za zaštitu konkurencije pokazuje da do povreda konkurencije često dolazi zbog neznanja ili nedovoljne upućenosti učesnika na tržištu. Na osnovu ovoga, prepoznata je potreba da se kod učesnika na tržištu podigne nivo svesti o potrebi i načinima da se poslovanje uskladi sa propisima u oblasti zaštite konkurencije.

U nameri da učesnicima na tržištu pomogne u procesu donošenja programa usaglašavanja poslovanja sa pravilima o zaštiti konkurencije (eng. compliance program), Komisija ovim radionicama i smernicama u kratkim crtama daje opis i pojašnjenja pojedinih „koraka“ u donošenju takvih programa kao i pravila zaštite konkurencije.

Na predstavljanju u Čačku je učestvovalo više od 30 predstavnika učesnika na tržištu. Sledeća radionica će se održati 1. novembra u Regionalnoj privrednoj komori Nišavskog, Pirotskog i Topličkog upravnog okruga u Nišu.