Komisija za zaštitu konkurencije
Razgovori o ključnim pravcima razvoja budućeg zakonodavnog okvira zaštite konkurencije

FICUnapređenje politike i prava zaštite konkurencije u Republici Srbiji, u kontekstu pripreme novog zakonskog okvira u ovoj oblasti bila je tema sastanka predstavnika Komisije za zaštitu konkurencije i kompanija, članica Američke privredne komore.

Predsednik Komisije za zaštitu konkurencije dr Miloje Obradović je, zajedno sa Čedomirom Radojčićem, članom Saveta i Gordanom Lukić, rukovodiocem Sektora za ispitivanje koncentracija, koji su, inače, i članovi Radne grupe za pripremu nacrta novog zakona o zaštiti konkurencije predstavio učesnicima motive i ključne pravce razvoja budućih zakonskih rešenja.

Konstatovano je da je novi pravni okvir politike zaštite konkurencije potreban u kontekstu dalje harmonizacije sa pravnim tekovinama EU, ali i zbog jačanja postojećeg institucionalnog kapaciteta Komisije za zaštitu konkurencije i efikasnosti mehanizama u kontekstu obezbeđenja ravnopravnih uslova i daljeg jačanja pravne sigurnosti tržišnih učesnika. Istaknuto je i da u procesu izrade nacrta novog zakona po prvi put učestvuju svi relevantni akteri.

Komisija sprovela analizu uslova konkurencije na tržištu proizvodnje i prodaje cementa

kzkKomisija za zaštitu konkurencije je sprovela analizu uslova konkurencije na tržištu proizvodnje i prodaje cementa na teritoriji Republike Srbije za period od 2014. do 2017. godine. Za potrebe analize kao relevantno tržište proizvoda identifikovano je tržište sivog (portland) cementa. Osnivni cilj analize je bio da se sagleda struktura i dinamika konkurencije na predmetnom tržištu.

U okviru tržišta sivog (portland) cementa, posebno su analizirani segmenti proizvodnje, uvoza, izvoza i veleprodaje.

U analizi su korišćeni podaci Ministarstva finansija – Uprave carina o uvozu i izvozu cementa, javno dostupni podaci Republičkog zavoda za statistiku o proizvodnji i realizaciji sivog cementa, kao i podaci učesnika na tržištu, proizvođača i uvoznika cementa i to: CRH (Srbija) d.o.o. iz Popovca, Lafarge beočinska fabrika cementa d.o.o. iz Beočina, “TITAN” d.o.o. iz Kosjerića, CEMEX SRB DOO iz Niša i NEXE BETON DOO NOVI SAD iz Veternika.

Komisija se zahvaljuje svim učesnicima na tržištu koji su tokom analize uslova konkurencije uredno dostavili tražene podatke i istovremeno poziva učesnike i ostalu stručnu javnost da upute svoje komentare na izveštaj, na e-mail: office.kzk@kzk.gov.rs sa napomenom: Komentar na analizu tržišta cementa.

Imajući u vidu značaj cementne industrije za razvoj građevinarstva i sveukupan industrijski razvoj, kao i zaključke ove analize, Komisija će i ubuduće sa posebnom pažnjom pratiti ponašanje učesnika na tom tržištu i okolnosti koje bi mogle da ukažu na povrede Zakona o zaštiti konkurencije.

Obaveštenje o podnošenju Predloga obaveza predstavnika VISA platne organizacije

VISAKomisija za zaštitu konkurencije objavljuje Obaveštenje o podnošenju Predloga obaveza, u skladu sa članom 58. Zakona o zaštiti konkurencije, koje su društva VISA Incorporated, VISA International Service Association i VISA CEMEA Holdings Limited kao predstavnici VISA platne organizacije, spremna dobrovoljno da preuzmu radi otklanjanja moguće povrede konkurencije, sa pozivom svim zainteresovanim stranama da dostave pisane primedbe, stavove i mišljenja koji se odnose na predložene obaveze.

Direktorka EBRD za Zapadni Balkan posetila Komisiju

FICPredsednik Komisije za zaštitu konkurencije dr Miloje Obradović primio je novu direktorku Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za Zapadni Balkan, Žužanu Hargitaj (Zsuzsanna Hargitai).

Dr Obradović je direktorki Hargitaj predstavio dosadašnje aktivnosti, kao i planove Komisije koji za cilj imaju unapređenje politike zaštite konkurencije u našoj zemlji. Predsednik Komisije je, tokom razgovora, posebno istakao korisnost za Komisiju dosadašnje saradnje sa EBRD za Komisiju. Upoznao je sagovornicu i sa programom trenutno aktuelnog projekta „Izgradnja kapaciteta za Komisiju za zaštitu konkurencije Republike Srbije” koji se finansira sredstvima Evropske banke za obnovu i razvoj.

Direktorka EBRD za Zapadni Balkan naglasila je da ova međunarodna institucija ima dobru saradnju sa Komisijom i da je cilj njeno dalje unapređenje i podrške reformama, u svetlu prerspektive priključenja Srbije EU.

Zaključeno je da obe institucije u narednom periodu dodatno porade na osnaživanju politike zaštite konkurencije u Republici Srbiji,a u cilju unapređenja privrednog ambijenta naše zemlje.

Pokrenuti postupci zbog sumnje na dogovor u javnim nabavkama

kzkKomisija za zaštitu konkurencije pokrenula je dva postupka protiv sedam učesnika na tržištu koji su u postupku javne nabavke u kojoj je naručilac JP „Elektroprivreda Srbije” nastupili u dve grupe ponuđača. Stranke u postupcima su zaključile sporazume o zajedničkom učešću u postupku javne nabavke, čiji je predmet transport opreme korišćenog bagera i odlagača iz SR Nemačke u Republiku Srbiju.

Jedan postupak je pokrenut protiv privrednih društava Bora Kečić – specijalni transporti d.o.o. Beograd, Union Šped d.o.o. Beograd i Bata d.o.o. Trešnjevac (Kanjiža), a drugi postupak je pokrenut protiv privrednih društava Bora Kečić – vangabaritni transporti d.o.o. Beograd, Preduzeće za puteve Kragujevac d.o.o. Kragujevac, Transportšped d.o.o. Beograd i Agrorit d.o.o. Melenci (Zrenjanin).

Pozivaju se sva lica koja raspolažu podacima, ispravama ili drugim relevantnim informacijama koje mogu biti od značaja za utvrđivanje činjeničnog stanja u navedenom postupku, da iste dostave Komisiji za zaštitu konkurencije, Savska br. 25/IV, Beograd.