Zakonom o zaštiti konkurencije („Službeni glasnik RS” broj 51/09 i 95/13) u članu 21. stav 1. tačka 8. utvrđeno je da je jedan od poverenih poslova Komisije za zaštitu konkurencije davanje mišljenja u vezi sa primenom propisa u oblasti zaštite konkurencije.

Imajući u vidu činjenicu da je proteklo više od deset godina od početka primene propisa kojima se uređuje zaštita konkurencije, ocenjeno je da su se stekli uslovi za promene u dosadašnjoj praksi koja se odnosi na davanje mišljenja na zahteve učesnika na tržištu. U narednom periodu, Komisija će fokus svojih aktivnosti u ovom segmentu, usmeriti prvenstveno na pitanja koja su od značaja za primenu ovih propisa, a koja u prethodnom periodu ili nisu bila razmatrana, ili bi ih trebalo dodatno pojasniti u smislu prilagođavanja promenama koje su u međuvremenu nastale. Komisija posebno naglašava da, u cilju obezbeđivanja pravne sigurnosti, neće razmatrati pitanja i zahteve koji se odnose na hipotetičke situacije, čiji opis ne može predstavljati pouzdan osnov za relevantan stav Komisije.

Posebna pažnja biće posvećena analizi komparativne prakse iz oblasti prava i politike konkurencije i izradi mišljenja kojima se unapređuje znanje o konkurenciji na tržištu, odnosno podiže nivo svesti i informisanosti o ulozi politike i prava konkurencije.

Komisija je uverena da će učesnici na tržištu razumeti neophodnost da se raspoloživi kapaciteti usmere na druge prioritete, s tim što će godišnji izveštaji o radu i objave na zvaničnoj internet strani i dalje sadržati mišljenja, kao i odgovore na pitanja postavljena elektronskom poštom, koja se odnose na primenu propisa u oblasti zaštite konkurencije.