Povreda konkurencije « Tipovi « Komisija za zaštitu konkurencije

Početna strana » Odluke » Povreda konkurencije
Pronađeno ukupno 57 dokumenata
Naslov Sednica Datum Odluka
Victoria oil – Vital 13.03.2017. Restriktivni sporazumi
Zaključak o obustavi postupka – Banca Intesa – Delta Holding – Generali Osiguranje Srbija – Generali Reosiguranje Srbija – Delta Sport 27.01.2017 Prekid postupka
EPS Distribucija – rešenje 23.12.2016 Zloupotreba dominantnog položaja
Bora Kečić – Large Transport 12.12.2016 Restriktivni sporazumi
Zaključak o obustavi postupka – Fresenius Medical Care Srbija d.o.o. 29.08.2016 po osnovu iz člana 10. ZakonaPrekid postupka
Zaključak o obustavi postupka – Geodeti 29.08.2016 po osnovu iz člana 10. ZakonaPrekid postupka
Zaključak o pokretanju postupka – SPORTIKO 29.08.2016 Povreda konkurencije
Zaključak o prekidu postupka – INFOSTAN Tehnologije 15.08.2016 Prekid postupka
Zaključak o pokretanju postupka – EPS Distribucija d.o.o. 02.08.2016 Restriktivni sporazumi
MARKET TEST – obaveze JKP INFOSTAN Tehnologije 11.07.2016 Market test
Rešenje – Umbrella Corporation LTD d.o.o. 28.01.2016 Restriktivni sporazumi
Železnice Srbije a.d. – Prekid postupka 19.01.2016 Zloupotreba dominantnog položajaPrekid postupka
MARKET TEST – obaveze društva Železnice Srbije 18.12.2015 Market test
ZAKLjUČAK O POKRETANjU POSTUPKA – Philip Morris Operations a.d. Niš – Philip Morris Services d.o.o. – JT International a.d. Senta – British American Tobacco a.d. – British American Tobacco South East Europe d.o.o. – IMPERIAL TOBACCO SCG d.o.o. – društva TDR d.o.o. – MONUS d.o.o. 27.11.2015 Povreda konkurencije
Philip Morris Operations a.d. Niš – Philip Morris Services d.o.o. – JT International a.d. Senta – British American Tobacco a.d. – British American Tobacco South East Europe d.o.o. – IMPERIAL TOBACCO SCG d.o.o. – društva TDR d.o.o. – MONUS d.o.o. 27.11.2015 Restriktivni sporazumi
Amm Immovables d.o.o. – Beteco d.o.o. – Sagoja d.o.o. – Advena line d.o.o. 10.11.2015 Restriktivni sporazumi
Rešenje: DD Travel – DJD prevoz – Jeremić prevoz – Klinički centar Niš 18.09.2015 Restriktivni sporazumi
ASTONKO HOLDINGS LIMITED Kipar – ASTONKO D.O.O. BEOGRAD – B92 Srbija 25.12.2014 Prekid postupka
Zaključak o obustavi postupka protiv Actavis d.o.o. Beograd III - 7 11.12.2014 po osnovu iz člana 16. ZakonaPrekid postupka
Rešenje o utvrđivanju zloupotrebe dominantnog položaja JKP „Pogrebne usluge“ Beograd, i određivanje mere zaštite konkurencije III - 5 27.11.2014 Zloupotreba dominantnog položajaUpravne mere
Zaključak o prekidu postupka pokrenutog protiv Preduzeća za telekomunikacije Telekom Srbija ad Beograd III - 4 14.11.2014 Zloupotreba dominantnog položajapo osnovu iz člana 16. ZakonaPrekid postupka
MARKET TEST – obaveze društva Telekom Srbija 04.09.2014 Market test
Zaključak o pokretanju postupka protiv AKS 190 29.07.2014 Restriktivni sporazumi
Zaključak o obustavi postupka u odnosu na „Advena line“ 177 10.04.2014 Restriktivni sporazumi
Zaključak o pokretanju postupka ispitivanja povrede konkurencije protiv ”Amm Immovables” ”Beteco” ”Sagoja” i ”Advena line” 25.07.2013 po osnovu iz člana 10. Zakona
Rešenje kojim se, zbog zastarelosti, poništava rešenje o izricanju upravne mere društvu “Invej” d.o.o. iz Zemuna 113 02.11.2012 Restriktivni sporazumi Upravne mere
Rešenje kojim se, u ponovnom postupku, utvrđuje povreda konkurencije sklapanjem zabranjenog restriktivnog sporazuma između društava “Idea” d.o.o. iz Beograda i “Swisslion” d.o.o. iz Beograda 111 25.10.2012 Restriktivni sporazumi
Rešenje kojim se, zbog zastarelosti, poništava rešenje o izricanju upravne mere Udruženju osiguravača Srbije i grupi osiguravajućih društava (auto kasko) 110 22.10.2012 Restriktivni sporazumi Upravne mere
Rešenje kojim se, zbog zastarelosti, poništava rešenje o izricanju upravne mere Udruženju osiguravača Srbije i grupi osiguravajućih društava (autoodgovornost) 110 22.10.2012 Restriktivni sporazumi Upravne mere
Rešenje kojim se, u ponovnom postupku, utvrđuje povreda konkurencije sklapanjem zabranjenog restriktivnog sporazuma između društava “Idea” d.o.o. iz Beograda i “Grand Prom” d.o.o. iz Beograda 105 20.09.2012 Restriktivni sporazumi Upravne mere
Rešenje kojim se (u ponovnom postupku) utvrđuje povreda konkurencije zloupotrebom dominantnog položaja akcionarskih društava “Mlekara” iz Subotice i “Imlek” iz Beograda 99 09.08.2012 Zloupotreba dominantnog položaja
Rešenje kojim se određuje mera zaštite konkurencije grupi farmaceutskih društava 65 26.01.2012 Restriktivni sporazumi Upravne mere
Rešenje kojim se određuje mera zaštite konkurencije društvima “Takovo osiguranje” iz Kragujevca, “Uniqua osiguranje” iz Beograda i “AS osiguranje” iz Beograda, uz oslobađanje od plaćanja novčanog iznosa mere zaštite konkurencije za Udruženje osiguravača Srbije i grupu osiguravajućih društava (autoodgovornost) 63 29.12.2011 Restriktivni sporazumi Upravne mere
Rešenje o zabrani restriktivnog sporazuma između društava “Idea” d.o.o. iz Beograda i “Swissslion Group” d.o.o. iz Novog Sada, i određivanju mere zaštite konkurencije društvu “”Idea” d.o.o. 62 23.12.2011 Restriktivni sporazumi Upravne mere
Rešenje kojim se određuje mera zaštite konkurencije Udruženju osiguravača Srbije i grupi osiguravajućih društava (auto kasko) 62 23.12.2011 Restriktivni sporazumi Upravne mere
Rešenje o zabrani restriktivnog sporazuma između Karate federacije Srbije i Preduzeća “BMA Trading” d.o.o. iz Beograda 61 15.12.2011 Restriktivni sporazumi
Rešenje o zabrani restriktivnog sporazuma i određivanju mere zaštite konkurencije društvima “Lasta” a.d. iz Beograda i “Europa-Bus” d.o.o. iz Valjeva 58 24.11.2011 Restriktivni sporazumi Upravne mere
Rešenje o zabrani restriktivnog sporazuma između društava “Jeremić prevoz” d.o.o. i “Niš ekspres” a.d. iz Niša i određivanju mere zaštite konkurencije društvu “Niš ekspres” a.d. 58 24.11.2011 Restriktivni sporazumi Upravne mere
Rešenje o obustavljanju postupka protiv Udruženja osiguravača Srbije i 11 osiguravajućih društava 33 09.06.2011 Restriktivni sporazumi
Rešenje o utvrđivanju povrede konkurencije i određivanju mere zaštite konkurencije privrednim društvima “IDEA d.o.o” Beograd i “GRAND PROM a.d.” Beograd 32 26.05.2011 Restriktivni sporazumi Upravne mere
Rešenje kojim se utvrđuje da je Odluka o primeni jedinstvene cene taksi usluga zabranjen restriktivni sporazum 26 21.04.2011 Restriktivni sporazumi
Rešenje kojim se određuje mera zaštite konkurencije Veterinarskoj komori Srbije 21 17.03.2011 Restriktivni sporazumi Upravne mere
Rešenje kojim se utvrđuje zloupotreba dominantnog položaja i određuje mera zaštite konkurencije Javnom Komunalnom Preduzeću „Gradska groblja“ iz Kragujevca 15 27.01.2011 Zloupotreba dominantnog položajaUpravne mere
Rešenje Komisije kojim se određuje mera zaštite konkurencije društvima AD «Mlekara» iz Subotice i AD «Imlek» iz Beograda 14 24.01.2011 Zloupotreba dominantnog položajaUpravne mere
Rešenje o zabrani restriktivnih sporazuma privrednog društva “DIJAMANT” a.d. iz Zrenjanina 158 04.10.2010 Restriktivni sporazumi
Rešenje kojim se (u ponovnom postupku) utvrđuje povreda konkurencije zloupotrebom dominantnog položaja društva “Serbia Broadband – Srpske Kablovske mreže” d.o.o. iz Beograda 158 04.10.2010 Zloupotreba dominantnog položaja
Rešenje o zabrani restriktivnih sporazuma između preduzeća “Metro Cash & Carry” d.o.o. iz Beograda i preduzeća “INVEJ” d.o.o. iz Beograda 143 26.02.2010 Restriktivni sporazumi
Rešenje kojim se utvrđuje zloupotreba dominantnog položaja preduzeća “EKI Transfers” d.o.o. iz Beograda 142 12.01.2010 Zloupotreba dominantnog položaja
Rešenje o zabrani restriktivnih sporazuma između Udruženja osiguravača Srbije i grupe osiguravajućih društava (autoodgovornost) 136 21.10.2009 Restriktivni sporazumi
Rešenje o zabrani restriktivnih sporazuma grupe saobraćajnih i autotransportnih preduzeća 135 02.10.2009 Restriktivni sporazumi
Rešenje o zabrani restriktivnih sporazuma između Udruženja osiguravača Srbije i grupe osiguravajućih društava (auto kasko) 127 19.06.2009 Restriktivni sporazumi
Rešenje Komisije kojim se (u ponovnom postupku) utvrđuje zloupotreba dominantnog položaja društava AD «Mlekara» iz Subotice i AD «Imlek» iz Beograda 124 22.05.2009 Zloupotreba dominantnog položaja
Rešenje o zabrani restriktivnog sporazuma između Karate federacije Srbije i preduzeća “BMA Trading” d.o.o. 122 08.05.2009 Restriktivni sporazumi
Rešenje kojim se utvrđuje povreda konkurencije zloupotrebom dominantnog položaja i određuje mera zaštite konkurencije društvu „Frikom“ a.d. Beograd 116 19.11.2012 Zloupotreba dominantnog položajaUpravne mere
Rešenje kojim se utvrđuje zloupotreba dominantnog položaja društva “Serbia Broadband – Srpske Kablovske mreže”, d.o.o. iz Kragujevca 108 26.12.2008 Zloupotreba dominantnog položaja
Rešenje o zabrani restriktivnog sporazuma Veterinarske komore Srbije 104 21.11.2008 Restriktivni sporazumi
Rešenje Komisije kojim se utvrđuje zloupotreba dominantnog položaja društava AD «Mlekara» iz Subotice i AD «Imlek» iz Beograda 74 24.01.2008 Zloupotreba dominantnog položaja